Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

WALCZ Z KLESZCZEM

Projekt unijny nr RPDS.08.07.OO-02-0006/20

Celem projektu jest zmniejszenie liczby zachorowań na choroby odkleszczowe u osób narażonych na pokłucie przez kleszcza z terenu województwa dolnośląskiego

Formy wsparcia
• kampania informacyjno - edukacyjna podnosząca świadomość społeczną na temat chorób odkleszczowych o profilaktyczne szczepienia przeciwko Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu (KZM) poprzedzone konsultacjami lekarskimi, pozwalającymi ocenić czy stan zdrowia pozwala na zaszczepienie
Obecnie jedynym skutecznym zabezpieczeniem
przeciwko KZM jest szczepienie

Jak zapisać się na BEZPŁATNE szczepienie?
1. Wypełnij ankietę rekrutacyjną w formie papierowej lub zarejestruj się na stronie internetowej projektu www.walczzkleszczem.pl i wypełnij ankietę online (zakładka „Ankieta rekrutacyjna”)
2. Obejrzyj wykład informacyjny na temat chorób odkleszczowych prowadzony przez dr Marcina Czarneckiego, który również znajduje się na naszej stronie (zakładka „Materiały edukacyjne")
3. Dostarcz zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie do naszego biura - osobiście lub drogą pocztową/e-mailową (adres korespondencyjny i e-mail na końcu broszury)
4. Poczekaj na informacje dotyczące szczepienia - telefonicznie podamy Ci datę, godzinę i adres lokalnej przychodni, w której odbędzie się szczepienie
5. Będziemy Cię informować o dacie każdej kolejnej dawki szczepionki

więcej