Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa

11 marca to Dzień Sołtysa. W piątek 10 marca br. w naszej siedlęcińskiej szkole zagościł Pan Sołtys Marian Tyka. Dzieci zaprosiły także Panią Dyrektor Annę Chadży oraz przedstawicieli Rodziców przewodniczącą Rady Rodziców Panią Monikę Marszałek i Panią Joannę Milewską-Bachor.
Uczniowie klas I – II chcąc podziękować Panu Sołtysowi za zaangażowanie
i wsparcie naszej szkoły oraz społeczności lokalnej przygotowali niespodziankę w formie krótkiego występu. Dzieci zaprezentowały montaż słowno-muzyczny. Były to wiersze i piosenki. Wspólnie z wychowawczyniami opracowały prezentację zawierającą informacje dotyczącą roli Sołtysa w społeczności lokalnej. Podczas uroczystości dzieci miały okazję do zadawania pytań dotyczących pracy Pana Sołtysa. Dowiedzieliśmy się m.in. ile lat trwa kadencja Sołtysa, ile lat pan Sołtys piastuje to stanowisko, ilu jest mieszkańców Siedlęcina, czym zajmuje się Pan Sołtys w swojej pracy, co sprawia największą radość i zadowolenie.
Na zajęciach koła plastycznego dzieci wykonały dekorację oraz piękne laurki
z życzeniami, które wręczyły zaproszonemu gościowi. Pan Marian Tyka otrzymał PAMIĄTKOWY DYPLOM z następującą dedykacją:

Z okazji Dnia Sołtysa
składamy najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności, wytrwałości,
sukcesów w pracy
na rzecz społeczności lokalnej,
a także optymizmu, zdrowia
i sił na każdy dzień
oraz wiele serdeczności i przyjaznych ludzi.
Niech Pana praca dostarcza satysfakcji
i będzie źródłem społecznego uznania.

Na zakończenia Dyrektor Szkoły Pani Anna Chadży oraz przewodnicząca Rady Rodziców Pani Monika Marszałek złożyły podziękowania Panu Marianowi Tyce za zaangażowanie i aktywną postawę w pracy na rzecz szkoły oraz lokalnej wspólnoty. Życzyły, aby dążenie do zamierzonych celów nie napotykało na żadne przeszkody zarówno w pracy sołeckiej, jak i w życiu osobistym, a pełniona funkcja przynosiła wiele satysfakcji.
Uwieńczeniem uroczystości był wspólny słodki poczęstunek.


Krystyna Sos