Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Dzień Seniora w Siedlęcinie

Po długim okresie przerwy spowodowanej pandemią seniorzy doczekali się swojego święta. Dnia
20 listopada br. w sali Domu Ludowego w Siedlęcinie spotkali się seniorzy. Sołtys wsi – Pan Marian Tyka oraz Wójt Gminy -Edward Dudek powitali wszystkich przybyłych seniorów, Senatora RP – p. Krzysztofa Mroza, byłego Dyrektora i obecnego Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie, a w szczególności pary, które obchodzą swoje 50-lecie pożycia małżeńskiego. Po powitaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie przedstawiły program artystyczny poświęcony babciom i dziadkom. Po przedstawieniu uczestnicy gromkimi brawami podziękowali dzieciom i nauczycielom za przygotowanie. Po występie Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich z Siedlęcina zaserwowali obiad. Po posiłku przystąpiono do wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla trzech par małżeńskich: Państwa Marii i Wiktora Warachim, Państwa Zofii Herba Mirosławy i Stefana Mirosław, Państwa Eleonory i Zbigniewa Bogdanowicz. Medale zostały wręczone przez Wójta Gminy - przy udziale Senatora p. Krzysztofa Mroza i Członka Zarządu Powiatu Karkonoskiego – Artura Smolarka. Każda para otrzymała tabliczkę pamiątkową, kosz słodkości i kwiaty oraz upominki od Senatora i Wicestarosty. Każda taka uroczystość jest dużym przeżyciem dla par, ale też chwilą na wspomnienia dotyczące okoliczności, w jakich pary się poznały. Ważnym wydarzeniem było uhonorowanie za 20-letnią pracę w sprawowaniu funkcji sołtysa wsi Siedlęcin - Pana Mariana Tyki, który otrzymał dyplom gratulacyjny, kwiaty i kosz ze słodyczami. Wszyscy na stojąco podziękowali sołtysowi za jego oddanie i pracę na rzecz sołectwa Siedlęcin.
Pan Senator RP Krzysztof Mróz, korzystając z okazji, że uczestniczy w spotkaniu, poinformował o przyznanych środkach z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – II edycja na Przebudowę ulicy Górnej w Siedlęcinie.

Po tak wzruszającej chwili przyszedł czas na rozrywkę, jaką zapewnił występ zespołu folklorystycznego „Karkonosze”, a Pan Łukasz bawił wszystkich do późnego wieczoru.

Serdecznie dziękujemy za przygotowanie spotkania Sołtysowi, Radzie Sołeckiej, Szkole Podstawowej w Siedlęcinie, Kołu Gospodyń Wiejskich z Siedlęcina.

Redakcja