Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Obchody dnia Komisji Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Czernicy.

W Karcie Nauczyciela w 1982 r. zapisano, że 14 października każdego roku, w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej, uznany za święto wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji tego dnia w Szkole Podstawowej w Czernicy odbyła się akademia, w której wzięli udział: Pan Edward Dudek Wójt Gminy, Przedstawiciele Rady Rodziców ,Grono Pedagogiczne oraz uczniowie. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor, która przywitała wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości, podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi za pracę i zaangażowanie w życie szkoły. Pani Dyrektor życzyła wiele sił i wytrwałości w wykonywaniu tego pięknego zawodu.
Uczniowie kl. IV- VIII pod kierunkiem p. Anny Skóry przygotowali humorystyczne przedstawienie obrazujące ciężką pracę nauczycieli oraz wyśpiewali życzenia uwzględniając w nich całe grono pedagogiczne.
Tradycją naszej Szkoły stało się że, właśnie w tym szczególnym dniu odbywa się również uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Pierwszoklasiści odświętnie ubrani i przejęci, w obecności swoich najbliższych rozpoczęli występ, w którym zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne i wokalne. Po zakończeniu części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem flagowym uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia.
Wielkim ołówkiem, jak czarodziejską różdżką dotykała ramion swoich podopiecznych. Nie obyło się też bez upominków od rodziców, Pana Wójta, starszych kolegów i koleżanek oraz pamiątkowych zdjęć.
Wójt Gminy złożył życzenia dla całego Grona Pedagogicznego i Pracowników Szkoły Podstawowej w Czernicy. Wśród wielu ważnych słów padło życzenie, by w szkole z roku na rok było więcej uczniów i klas, gdyż funkcjonowanie naszej szkoły nie zależy tylko od nauczyciele, ale również od rodziców uczniów – mieszkańców Czernicy, Janówka i Chrośnicy, jednocześnie odczytał list gratulacyjny o przyznaniu Nagrody Wójta Gminy za 2022 rok dla pani mgr. Katarzyny Łobockiej.
Na zakończenie uczniowie wraz z rodzicami udali się na słodki poczęstunek .
Wszystkim pierwszakom życzymy, aby ten dzień pozostał w ich pamięci jako wielkie przeżycie i niezapomniana, radosna chwila.

 

Katarzyna Łobocka
Nauczyciel S.P.w Czernicy