Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Pasowanie na Ucznia w Siedlęcinie

W piątek, 14 października 2022 roku, pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie zostali przyjęci w poczet uczniów szkoły. Uroczystość pasowania odbyła się w obecności rodziców, rodzeństwa, dziadków, nauczycieli, uczniów, przedszkolaków oraz oczywiście zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy Pan Eward Dudek, Pan Artur Smolarek, Sołtys wsi Siedlęcin Pan Marian Tyka, Pani Krystyna Mujta - była Dyrektor Szkoły, Pan Paweł Sondaj przedstawiciel Nadleśnictwa Lwówek Śląski, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Monika Marszałek, Sołtys wsi Wrzeszczyn Pan Mateusz Bławat.
Uroczystość Pasowania rozpoczęła się od części artystycznej. Była ona okazją do tego, by najmłodsi uczniowie pochwalili się swoimi talentami. Pierwszoklasiści odświętnie ubrani, w biretach na głowach, wystąpili z bogatym programem. Były wiersze i piosenki o nich samych, o tym, czego uczą się w szkole, o Polsce i o bezpieczeństwie na drodze. Pierwszaki wykazały się wiedzą niezbędną każdemu uczniowi. Wszyscy byli zachwyceni występem małych wykonawców, co potwierdziły gromkie brawa zgromadzonych rodziców, dziadków i przybyłych gości. Uczniowie klas starszych zapewnili swoich młodszych kolegów o tym, że nauka w szkole jest samą przyjemnością i że zawsze mogą liczyć na ich pomoc. Po programie artystycznym odbyła się część oficjalna. Uczniowie klasy I złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Ślubowali, że będą pilnie się uczyć, wzorowo zachowywać i godnie reprezentować szkołę. Po ślubowaniu Dyrektor Szkoły Pani Anna Chadży dokonała aktu pasowania na ucznia. W dalszej części przewodnicząca klasy II przekazała pierwszakom symboliczny KLUCZ DO WIEDZY, którym otwierać będą tajniki nauki oraz otaczającego nas świata.

Po uroczystym pasowaniu pierwszoklasiści przyjęli życzenia. Otrzymali pamiątkowe dyplomy, liczne upominki od gości, rodziców, Rady Rodziców oraz wychowawczyni. Na zakończenie uczniowie klasy I wraz z gośćmi udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW.
Teraz przed pierwszakami wiele lat nauki oraz zdobywanie szkolnych doświadczeń.

Krystyna Sos