Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżów Sudecki

W ramach w/w zadania usunięto azbest z 10 posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Jeżów Sudecki o łącznej masie 36,200 Mg.

Wartość ogólna zadania wyniosła: 31 795,00 złotych.

Zadanie zostało dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 13 641,60 złotych.

woj