Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

DIIA.pl ułatwia przekraczanie granic!

Dokument DIIA.pl umożliwia obywatelom Ukrainy przekraczanie granic zewnętrznych (np. powrót na Ukrainę z zamiarem ponownego przyjazdu do Polski) oraz podróżowanie w strefie Schengen przez 90 dni (w okresie 180 dni);
- wyłącznie wraz z ważnym dokumentem podróży np. paszportem,
- wyjazd z Polski na okres dłuższy niż 30 dni (bez względu na to czy w ramach czy poza strefą Schengen) nadal pozbawia uprawnień wynikających ze specustawy (w tym z możliwości jakie daje dokument DIIA).

Dokument DIIA.pl dostępny jest w aplikacji mObywatel. To pierwsze w UE w pełni cyfrowe pozwolenie na pobyt. Uzyskać może go każda pełnoletnia osoba, która:
- ma ukraińskie obywatelstwo
- przybyła do Polski po 24 lutego 2022r.
- ma nadany polski numer PESEL
- ma aktywny profil zaufany.

Komunikat w języku polskim: www
Komunikat w języku ukraińskim: www