Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

UWAGA - ASF(Afrykański Pomór Świń). Apel do hodowców trzody chlewnej i do wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych.

W związku ze wzmożonym ryzykiem wystąpienia u trzody chlewnej choroby ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń) oraz poszerzaniem się na terenie powiatu karkonoskiego obszarów objętych ograniczeniami przewidzianymi w rozporządzeniach wykonawczych Unii Europejskiej ustanawiających szczególne środki zwalczania ASF, przekazuje się w wersji elektronicznej ulotki zawierające istotne informacje skierowane do hodowców trzody chlewnej i do wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych w celu wdrożenia procedur w zakresie zapobieżenia wystąpienia tej choroby i jej ewentualnego zwalczania.  

pobierz - ASF apel do hodowców
pobierz - Hodowco! Czy już wiesz jak zatrzymać ASF
pobierz - ulotka - znalezienie padłego dzika
pobierz - ulotka ASF
pobierz - zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń