Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zaproszenie do prac nad przygotowaniem Strategii ZIT AJ

Prezydent Miasta Jeleniej Góry, działając jako lider Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej, zaprasza partnerów gospodarczych i społecznych oraz podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie z obszaru gmin objętych instrumentem terytorialnym ZIT AJ do zgłaszania przedstawicieli do uczestnictwa w pracach nad przygotowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029. Zgłoszeni przedstawiciele zostaną powołani do Zespołu do spraw przygotowania Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029. link
--