Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wspólnie realizujemy projekt z Gminą Bozkov

Gmina Jeżów Sudecki jest partnerem w realizacji projektu z gminą czeską Bozkov pn. „Razem damy radę”. Pierwszym działaniem, w którym uczestniczyliśmy, były warsztaty dla młodych strażaków, które odbyły się w Bozkovie w dniach 13-14.05.2022 roku. W warsztatach wzięło udział 12 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz 2 opiekunów z OSP Czernica. Gmina Bozkov zapewniła transport i obsługę dwudniowego pobytu naszych strażaków. Pierwszego dnia po przyjeździe odbyła się zbórka drużyn z Polski i Czech, podczas której został omówiony regulamin zawodów oraz zawodnicy mogli zapoznać się z torem przeszkód. Po części teoretycznej każdy z zawodników próbował swoich sił podczas treningu na torze CTiF. Dla naszej drużyny było to wyzwanie, ponieważ nie miała nigdy okazji pokonać tego toru przeszkód. Po kolacji pełni wrażeń spędziliśmy wspólnie czas z naszymi gospodarzami.
Drugiego dnia po śniadaniu i zbiórce drużyn odbyły się zawody na torze przeszkód CTiF. Nasza drużyna brała udział w zawodach gościnnie, ponieważ ogólna klasyfikacja zawodach była sumą punktów z cyklu zawodów, które odbywały się co tydzień. Mimo braku klasyfikacji w zawodach nasi młodzi strażacy otrzymali puchary, dyplomy i słodycze.
Wspólny udział w zawodach był dla naszych młodych strażaków dużym doświadczeniem
i sprawdzeniem swoich umiejętności sprawnościowych, gdyż w naszym kraju zawody strażackie będą od tego roku rozgrywane i drużyny klasyfikowane podczas zawodów na homologowanym torze CTiF. Po wspólnym obiedzie nastąpił powrót do Czernicy.
Dziękujemy druhom kolegom z Bozkova za opiekę, trening i wspólne zawody.