Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie rozpoczęło pracę nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu.
W każdej gminie organizujemy spotkania na które zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców.
Na stronie internetowej https://lgdpartnerstwoizerskie.pl/lsr-2023-2027/
znajdziesz informacje o tym, jak można się zaangażować w partnerskie inicjatywy.
Razem decydujmy o przyszłości Partnerstwa Izerskiego!

Przechwytywanie

harmonogram spotkań

więcej