Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Dzień Sołtysa w Siedlęcinie

11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa. Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie wraz z wychowawczynią postanowili zrobić miłą niespodziankę Panu Marianowi Tyce - Naszemu wspaniałemu Sołtysowi.

Dzieci przygotowały krótki montaż słowno-muzyczny. Zaprezentowały piosenki oraz pochwaliły się wspaniałymi recytacjami wierszy. Opracowały i przedstawiły również krótką prezentację zawierającą informacje dot. roli Sołtysa w społeczności lokalnej. Podczas uroczystości dzieci miały okazję do zadawania pytań dotyczących pracy Pana Sołtysa. Dowiedzieliśmy się m.in. ile lat trwa kadencja Sołtysa, ile lat pan Sołtys piastuje to stanowisko, ilu jest mieszkańców Siedlęcina, czym zajmuje się Pan Sołtys w swojej pracy, co sprawia mu największą radość i zadowolenie.
Na zajęciach koła plastycznego dzieci wykonały wspaniałą dekorację oraz piękne laurki z życzeniami, które wręczyły zaproszonemu gościowi. Pan Sołtys otrzymał także pamiątkowy kubek z Napisem: Pan Marian Tyka - NAJLEPSZY SOŁTYS NA ŚWIECIE.

Na zakończenia Pani Dyrektor Szkoły Anna Chadży oraz przewodnicząca Rady Rodziców Pani Monika Marszałek złożyły podziękowania Panu Marianowi Tyce za zaangażowanie i aktywną postawę w pracy na rzecz szkoły oraz lokalnej wspólnoty. Życzyły, aby dążenie do zamierzonych celów nie napotykało na żadne przeszkody, zarówno w pracy sołeckiej, jak i w życiu osobistym, a pełniona funkcja przynosiła wiele satysfakcji.

Krystyna Sos