Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Pierwszy Dzień Wiosny w Szkole Podstawowej w Siedlęcinie

W poniedziałek 21 marca br. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie obchodzili Pierwszy Dzień Wiosny. W dniu tym klasy starsze przyszły do szkoły ubrane w kolorze uprzednio przydzielonym dla danej klasy. Uczniowie wraz z wychowawcami oraz klasowymi marzannami przeszli ulicami Siedlęcina w kolorowym pochodzie. Ze względu na iście wiosenną aurę, po powrocie do szkoły dzieci wzięły udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych na świeżym powietrzu oraz ognisku szkolnym połączonym z pieczeniem kiełbasek.
Oddziały przedszkolne i klasa I powitały Wiosnę w Szkole nad Bobrem. Były śpiewy, zabawy oraz przywoływanie WIOSNY …

Przemysław Wrotny