Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JEŻÓW SUDECKI W ZAKRESIE ORGANIZACJI SZCZEPIEŃ NA COVID-19

Informujemy, osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości dojazdu do punktu szczepień) lub posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio grupę I z w/w schorzeniami, iż mogą zgłaszać potrzebę organizacji dowozu na szczepienie za pośrednictwem Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudecki pod numerem telefonu 75 71 32 622 lub do koordynatora ds. transportu osób niepełnosprawnych
i starszych w sprawie szczepień przeciw Covid 19 w Gminie Jeżów Sudecki, do pana Zbigniewa Jurka pod numerem telefonu 75 71 32 254, 255, 257 wew. 140. w godzinach pracy Urzędu Gminy
Czytaj więcej w aktualnościach

AKCJA SPRZĄTANIE RZEKI BÓBR

Dnia 12.06.2021r. na terenie sołectwa Siedlęcin miała miejsce akcja sprzątania rzeki Bóbr (od tamy zbiornika Perła Zachodu do mostu w Siedlęcinie). W akcji uczestniczyli przedstawiciele: Powiatu Karkonoskiego, Wód Polskich, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, OSP Siedlęcin, OSP Czernica, OSP Jeżów Sudecki, OSP Dziwiszów, Polskiego Związku Wędkarskiego, Związku Gmin Karkonoskich, Państwowej Straży Pożarnej-JRG nr 1, Urzędu Gminy Jeżów Sudecki, mieszkańcy sołectwa Siedlęcin i chętni turyści.


Akcja dzięki zaangażowaniu tak licznej grupy uczestników przebiegła sprawnie i efektywnie. Znaczne ilości śmieci zostały zebrane i wywiezione na wysypisko.

Na koniec sprzątania Pan Marian Tyka Sołtys wsi Siedlęcin, zaprosił w imieniu Wójta Gminy Jeżów Sudecki uczestników akcji do sali Domu Ludowego w Siedlęcinie na regeneracyjny posiłek.
Wszystkim uczestnikom akcji, zaangażowanym instytucjom i mieszkańcom Gminy serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie w dbałość o czystość otaczającej nas przyrody i środowiska.

Sekretarz Gminy Jeżów Sudecki
/-/ Ewa Nidzgorska