Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JEŻÓW SUDECKI W ZAKRESIE ORGANIZACJI SZCZEPIEŃ NA COVID-19

Informujemy, osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości dojazdu do punktu szczepień) lub posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio grupę I z w/w schorzeniami, iż mogą zgłaszać potrzebę organizacji dowozu na szczepienie za pośrednictwem Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudecki pod numerem telefonu 75 71 32 622 lub do koordynatora ds. transportu osób niepełnosprawnych
i starszych w sprawie szczepień przeciw Covid 19 w Gminie Jeżów Sudecki, do pana Zbigniewa Jurka pod numerem telefonu 75 71 32 254, 255, 257 wew. 140. w godzinach pracy Urzędu Gminy
Czytaj więcej w aktualnościach

Komunikat dla mieszkańców - Ćwiczenia „RENEGADE-SAREX”

Wójt Gminy Jeżów Sudecki informuje, że w dniu 20 maja 2021 r. na terenie gminy będą odbywać się ogólnopolskie ćwiczenia „RENEGADE-SAREX” z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.
Podczas ćwiczeń na obszarze objętym zagrożeniem możliwe jest uruchomienie systemu alarmowania i ostrzegania ludności cywilnej poprzez włączenie syren alarmowych w trybie:
- „OGŁOSZENIE ALARMU” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,
- „ODWOŁANIE ALARMU” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Wyemitowane sygnały będą alarmami o charakterze ćwiczebnym.