Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wsi

Aktualna sytuacji epidemiczna i obowiązujące obostrzenia wymuszają na wszystkich pozostanie w swoich domach.
Dzieci i młodzież po kilku godzinach spędzonych przed komputerem potrzebują relaksu i ruchu. Ich wyobraźnia jest nieograniczona i często na miejsce zabaw wybierają pomieszczenia gospodarcze
i podwórza gospodarstw rolnych.
Każdy rodzic mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci powinien dużo rozmawiać na temat grożących im niebezpieczeństw oraz o pracach, których nie wolno im wykonywać w gospodarstwie rolnym.
Rodzicu pamiętaj, nie pozwalaj dzieciom poniżej 16 lat:
- bawić się, obsługiwać i przebywać w strefie pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
- wykonywać prace związane z obsługą maszyn stacjonarnych znajdujących się w gospodarstwie zwłaszcza takich jak: sieczkarnie, śrutowniki, gniotowniki, mieszalniki, rozdrabniacze, dmuchawy, przenośniki ślimakowe i taśmowe,
- obsługiwać ładowacze i podnośniki,
- uczestniczyć w pracach związanych ze ścinką drzew, załadunkiem, rozładunkiem, rąbaniem drewna oraz używania pilarek,
- obsługiwać zwierząt o dużej masie ciała, jak bydło, trzoda chlewna, szczególnie samców rozpłodowych, a także samic karmiących,
- pomagać przy załadunku i rozładunku zwierząt, a także pracy przy uboju i rozbiorze zwierząt,
- uczestniczyć przy spawaniu elektrycznym i gazowym,
- pomagać w pracach z użyciem rozpuszczalników organicznych oraz innymi substancjami chemicznymi stosowanymi w gospodarstwie, w tym przede wszystkim do substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów (szczególnie wapna palonego),
- rozpalać i obsługiwać pieców centralnego ogrzewania,
- przebywać w silosach i zamkniętych zbiornikach, a także opróżniać zbiorniki szamb, wywozić gnojówki i gnojowic,
- bawić się i pomagać w pracy na wysokości, np. na pomostach, drabinkach, drzewach, dachach,
- kopania rowów i dołów oraz wykonywanie jakichkolwiek czynności w wykopach,
- przebywać w środowisku o dużym natężeniu hałasu, niedostatecznym oświetleniu,
w pomieszczeniach zapylonych pyłami pochodzenia roślinnego oraz wykonywać czynności narażające na kontakt z chorobotwórczymi czynnikami biologicznymi (bakteriami, roztoczami, pasożytami zwierzęcymi, grzybami),
- na prace wymuszające długotrwałe przyjmowanie nienaturalnej pozycji ciała,
- dźwigać i ręcznie przenosić ciężkie przedmioty.
Podczas zabawy na terenie gospodarstwa rolnego dzieci nie zawsze zdają sobie sprawę
z zagrożeń i nie są w stanie ocenić ryzyka związanego z zagrożeniem oraz przewidzieć jego skutki, dlatego dorośli powinni rozmawiać z nimi o istniejących niebezpieczeństwach aby chronić ich zdrowie i życie.


Opracowała:
Jadwiga Jadwińska
Starszy inspektor
PT KRUS w Jeleniej Górze

Źródło: www.krus.gov.pl.