Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Modernizacja oddziałów przedszkolnych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska  ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2017-2013.

Opis :

Projekt ma na celu  podniesienie jakości pracy  w  trzech oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych na terenie gminy Jeżów Sudecki (Siedlęcin, Czernica Jeżów Sudecki) ,  zwiększenie dostępu do  edukacji przedszkolnej  oraz doposażenie w/w oddziałów  i dostosowanie  do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich a także organizację  placu zabaw  w okresie od 01.03.2014-30.09.2014.

Projekt obejmuje :

  • Organizację i wyposażenie trzech placów zabaw
  • Zakup  pomocy dydaktycznych i zabawek

Środki finansowe  i wielkość dofinasowania:

  • Wartość projektu  : 260.600,30 PLN
  • dofinansowanie ze środków unijnych 221.510,26 PLN
  • dofinansowanie ze środków krajowych  39.090,04 PLN

Terminy :

  • Rozpoczęcie projektu : 01.03.2014r.
  • Zakończenie projektu : 30.09.2014r.

Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013