Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

„Szlakami dawnego górnictwa po obu stronach Karkonoszy i Gór Kaczawskich”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020
Opis:
W ramach projektu odbyły się następujące działania po dwóch stronach granic:
1.    Spotkanie Gmin Partnerskich na nartach- 15.02.2019 r.
2.    Koncert wiosenny pn. „Rytm i Melodia”- 19.05.2019 r.
3.    Piknik Średniowieczny – 22.06.2019 r.
4.    Koncert Muzyki średniowiecznej – 7.09.2019 r.
5.    Kiermasz Średniowieczny – 7.09.2019 r.
6.    Po ścieżkach średniowiecza – 5.10.2019 r.
7.    Dzień Seniora – 19.10.2019 r.
8.    Promocja – wydano Kalendarz Gmin Partnerskich oraz Kalendarz trójdzielny na 2019 rok, wykonano makietę Grodziska i płuczki do płukania, zamontowano dwie tablice informacyjne o Grodzisku i historii górnictwa, oznakowano szlak szlakami dawnego górnictwa, od Perły Zachodu do Grodziska w Płoszczynie (oznakowany kolorem czarnym), wydano ulotkę informacyjną o grodzisku i szlaku turystycznym. Zakupiono torby bawełniane z nadrukiem wizualizacji  średniowiecznego zamku przejściowego - grodziska.  
9.    Środki finansowe i wielkość dofinansowania – 16.131,90 Euro
- dofinansowanie ze środków unijnych – 14.521,99 Euro
- dofinansowanie ze środków krajowych środków  - 806,58 Euro
Terminy
- Rozpoczęcie projektu – 1.11.2018 r.
- Zakończenie projektu – 31.10.2019 r.

Inf. Bożena Matuszewska