Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

„Piknik Modelarski”

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa

Opis:
Celem działań będzie kultywowanie tradycji lotniczych Gminy Jeżów Sudecki, propagowanie modelarstwa wśród mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży. Wspólne imprezy plenerowe pozwolą szerszej grupie mieszkańców zaprezentowanie dorobku modelarskiego wypracowanego w ramach realizacji projektu. Zawody modelarskie pozwolą na wyłonienie najlepszych modeli, które wezmą udział  w zawodach modelarskich w kraju i za granicą, a przez to będą promować projekt i Gminy Partnerskie.

Działania w ramach projektu:

  1. Zakup materiałów modelarskich.
  2. Piknik modelarski w Jeżowie Sudeckim.
  3. Pokaz modeli latających w Paseky nad Jizerou.

Środki finansowe i wielkość dofinansowania:

  • Wartość projektu 6.876,39 euro
  • dofinansowanie ze środków unijnych  - 5.844,94 euro
  • dofinansowanie ze środków krajowych - 1.031,45 euro

Terminy

  • Rozpoczęcie projektu – 01.05.2014 r.
  • Zakończenie projektu – 30.09.2014 r.

unia