Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nowe taryfy za wodę

Działając w trybie art. 24 e ust 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028) informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu, dnia 6 sierpnia 2021 roku, wydał decyzję o zatwierdzeniu na okres trzech lat taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jeżów Sudecki. Decyzja stała się ostateczna i została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 27 sierpnia 2021r. Zgodnie z art. 24 f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 4 września 2021r.
W związku z powyższym nowe stawki taryf określające opłaty za wodę i ścieki w okresie od 1 miesiąca do 12 miesiąca tj. od 04.09.2021r. do 03.09.2022r. będą wynosiły : więcej, decyzja