Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Geostanowiska

Geopark „Kraina Wygasłych Wulkanów”

16 października 2017 roku w Paszowicach przedstawiciele samorządów regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego spotkali się aby podpisać list intencyjny dotyczący utworzenia Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów. Deklaracja ta niezbędna jest do rozpoczęcia formalnych działań zmierzających do wpisania regionu Krainy Wygasłych Wulkanów do Światowej Sieci Geoparków UNESCO (UNESCO Global Geoparks Network - GGN). Na koordynatora całego procesu wyznaczono Stowarzyszenie Kaczawskie, przed którym stoi teraz wyzwanie przygotowania niezbędnej dokumentacji do sieci GGN.

Według definicji UNESCO geoparki to spójne obszary charakteryzujące się unikatowym dziedzictwem geologicznym, zarządzane zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, czyli harmonijnego współistnienia przyrody z rozwojem społecznym i gospodarczym. Geopark nie jest formą ochrony obszarowej, a z jego powstaniem nie wiążą się żadne ograniczenia związane z użytkowaniem terenu czy prowadzeniem gospodarki, w tym gospodarki wydobywczej. Wręcz przeciwnie – na obszarach geoparków światowych i europejskich działalność kopalni i kamieniołomów idzie w parze z edukacją oraz promocją górniczego dziedzictwa. Do sieci GGN należy 120 geoparków w 33 krajach na całym świecie, w tym 69 geoparków w 23 krajach w Europie. W Polsce jedynym geoparkiem należącym do sieci UNESCO jest transgraniczny polsko-niemiecki Geopark Łuk Mużakowa, jednak w ostatnich latach pojawia się coraz więcej inicjatyw powstania geoparków, np. Geopark Kielce czy Geopark Przedgórze Sudeckie.

Korzyści dla lokalnej społeczności oraz biznesu płynące z utworzenia geoparku to przede wszystkim wzrost rozpoznawalności marki regionu, zwiększenie ruchu turystycznego a także prestiż, który idzie za członkostwem w sieci UNESCO. Na dalszych etapach procesu aplikacyjnego powstanie także Program Rozwoju Geoparku, w oparciu o który w przyszłości pozyskiwane będą fundusze na zagospodarowanie turystyczne atrakcyjnych miejsc oraz promocję obszaru.

List intencyjny dotyczący utworzenia Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów podpisali przedstawiciele gmin, które będą uczestnikami tego projektu.
W ramach tego działania została opracowana dokumentacja, która dotyczy miedzy innymi wyznaczonych geostanowisk na terenie Gminy Jeżów Sudecki, które są uzupełnieniem (poszerzeniem) projektu „Geopark „Kraina Wygasłych Wulkanów” – nowy produkt turystyczny regionu”. Dokumentacja zawiera opis następujących punktów:

  1. Sołtysie Skały
  2. Chrośnickie Kopy
  3. Góra Wapienna
  4. Stromiec
  5. Skowron.

pobierz materiał