Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Szlak: „ Obwodnica Srebrna” wokół Jeżowa Sudeckiego

Kolor: żółty
Długość: 33,9 km
Przebieg: Start przy Urzędzie Gminy Jeżów Sudecki przy ul. Długiej (0 km)(330m). Tu przy przystanku MPK tablica z mapą i schematem szlaków rowerowych. Szlak wiedzie w dół, by zraz skręcić w lewo, w ul. Krętą. Na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w prawo w kierunku Jeleniej Góry. Jedziemy przez osiedle domów jednorodzinnych. Dojeżdżamy do ogródków działkowych (po lewej stronie ) i kościoła św. Michała Archanioła (po lewej stronie)(0,8 km), gdzie zaczyna się ul Polna. Przed nami budynki osiedla Zabobrze, a nad nimi widok na pasmo Karkonoszy. Wyjeżdżamy na niezabudowaną przestrzeń i na skrzyżowaniu z droga szutrową, skręcamy w lewo. Jedziemy drogą polną stanowiąca granice pomiędzy Gmina Jeżów Sudecki a miastem Jelenia Góra.

Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym skręcamy w lewo, mijając po prawej stronie smażalnie ryb (2,6 km)(340m). Tu kolejna tablica informacyjna z mapa i schematem szlaków rowerowych. Jedziemy do góry w kierunku Góry Szybowcowej po drodze gruntowej, mając zagajnik z prawej strony. Wyjeżdżamy na otwartą przestrzeń, jedziemy wśród pól uprawnych. Na skrzyżowaniu dróg polnych skręcamy w prawo. Stan nawierzchni pogarsza się. Wjeżdżamy do lasu. W głębi, po lewej stronie szlaku średniowieczne miejsca wydobycia złota. Na kolejnych leśnych skrzyżowaniach jedziemy prosto. Droga po opadach deszczu może mieć kałuże. Wyjeżdżamy z lasu na drogę asfaltową – droga wojewódzka nr 365, która posiada pierwszeństwo przejazdu. Uważnie wjeżdżamy na asfalt i skręcamy w prawo. Po przejechaniu 200 metrów, widzimy po prawej stronie zabudowania ośrodka wypoczynkowego (dawny Juventur) (4,4 km)(380m). Mając po prawej wjazd do ośrodka my skręcamy w lewo, w polną drogę do lasu. Mijamy po lewej stronie ogródki działkowe. Przejeżdżamy przez bród na strumieniu Jelenia i podjeżdżamy na wzniesienie. Po obu stronach szlaku malownicze, niewysokie skałki granitowe. Jedziemy przez las prosto, mijając leśną polanę, a następnie po lewej stronie młodnik. Po wyjeździe z lasu dojeżdżamy do skrzyżowania dróg polnych. Wjeżdżamy prosto w aleję lip i dębów prowadzącą do pałacu w Dziwiszowie. Nawierzchnia miejscami zniszczona przez ciężkie maszyny rolnicze. Z drogi dobry widok na pasmo górskie Rudawy Janowickie oraz Karkonosze. Dojeżdżamy do zabudowań gospodarczych dawnego majątku. Wjazd na dziedziniec zamyka przed nami brama – własność prywatna. Skręcamy w prawo, i jedziemy obok ogrodzenia i murów majątku okrążająć gospodarstwo. Przy pałacu wjeżdżamy na drogą brukowaną. Tu w lewo wjazd na czworokątny dziedziniec majątku z pałacem. Mijając pałac (6,5 km)(390m) wjeżdżamy na drogę asfaltową – droga powiatowa nr 2648D. Wiedzie nią zielony rowerowy szlak „Obwodnica Jeleniogórska”. W prawo prowadzi ona w kierunku Komarna i Janowic Wielkich, do połączenia z szlakiem euroregionalnym ER-6 „Dolina Bobru”. Natomiast w lewo „obwodnica” prowadzi do Dziwiszowa, Płoszczyny i zapory we Wrzeszczynie, gdzie łączy się także z szlakiem ER-6. My skręcamy w lewo i fragment trasy pokonamy wspólnie z szlakiem zielonym. Jadąc wzdłuż strumienia Zlotucha, niegdyś zasobnego w złoto, ciągle wznosimy się, by na trzecim skrzyżowaniu skręcić w lewo i po stromym podjeździe osiągnąć drogę asfaltową – droga wojewódzka nr 365. Uważnie skręcamy w prawo, mijając po prawej gospodarstwo agroturystyczne „Ewa”, a po lewej na wzgórzu kościół św. Wawrzyńca. Jadąc drogą nr 365 po przejechaniu 200 m, po lewej stronie mijamy przystanek PKS (8,2 km)(440m). Tu kolejna tablica informacyjna z mapą i schematem szlaków. Przed mostem skręcamy w lewo w kierunku Płoszczyny w drogę o miejscami zniszczonej nawierzchni asfaltowej – droga powiatowa nr 2729D. Trasa wznosi się i wiedzie wśród pól uprawnych. Po lewej stronie wspaniała panorama Kotliny Jeleniogórskiej oraz na horyzoncie pasmo Karkonoszy, natomiast po prawej widoczny Grzbiet Południowy Góra Kaczawskich z kulminacja Łysej Góry, z widocznymi stacjami przekaźnikowymi. Po przejechaniu 1 km skręcamy w prawo do góry w drogę polną. Pozostawiamy szlak zielony, który prowadzi dalej prosto drogą asfaltową. Pnąc się do góry, mijamy po prawej stronie kopulaste wzniesienie Skiba (562 m). Jedziemy skrajem lasu, który mamy po lewej stronie. Nawierzchnia drogi miejscami znacznie zniszczona i wymyta przez wodę. Osiągamy polankę i wypłaszczenie – rozdroże Pod Łysą Górą (11,4 km)(660m). Tu węzeł szlaków. Odcinek znakowany czarnym kolorem prowadzi do Chrośnicy (2,5 km). Skręcamy w prawo jadąc do góry osiągamy Łysa Górę (707 m). Mijamy dwie wieże przekaźnikowe i zjeżdżamy w dół, by po chwili dojechać do mikrostacji sportów zimowych „Łysa Góra”, której właścicielem jest stowarzyszenie „Eesculap”. Tu górne stacje wyciągów narciarskich, nowo zbudowany budynek z bufetem i toaletą, biura stowarzyszenia, wypożyczalnia sprzętu turystycznego, w tym hulajnóg górskich oraz kolejna tablica informacyjna z mapą i schematem kilometrowym. Zjeżdżamy dobrą drogą asfaltową w dół do drogi wojewódzkiej 365. Osiągamy interesujące miejsce nazywane: Widok (a właściwie podnóże wzniesienia Widok) (14,6 km)(610m) z doskonałą panoramą na Kotlinę Jeleniogórską z Karkonoszami w tle. W okolicach pobliskiego kamieniołomu z kolei rozległa panorama na Góry Kaczawskie. Miejsce to nazywane jest także Kapella, a poniżej na niebieskim szlaku pieszym Przełęcz Widok (582m). Zjeżdżając z Łysej Góry uważnie skręcamy w lewo na drogę wojewódzką i długim zjazdem osiągamy skrzyżowanie z droga powiatową nr 2751D wiodąca do Chrośnicy. Miejsce to nazywa się Chrośnickie Rozdroże lub Przełęcz Chrośnicka (15,8 km) (538m). Skręcamy w lewo i zniszczoną drogą asfaltowa podążamy przez las w kierunku Chrośnicy. Po wyjeździe z lasu widzimy po lewej stronie stok narciarski „Łysa Góra”, a bliżej drogi retencyjny zbiornik wodny na strumyku Lipka. Jadąc w dolinie widzimy po lewej stronie zalesiony Grzbiet Południowy a po prawej Grzbiet Północny. Dojeżdżamy do centrum wioski (19,4 km)(440m). Na wzniesieniu po prawej stronie widać kościół św. Jadwigi, otoczony cmentarzem. Poniżej kościoła przecina drogę pieszy szlak niebieski. Po lewej stronie drogi, przy mostku na Chrośnickim Potoku zaczyna się odcinek łącznikowy koloru czarnego wiodący początkowo razem z pieszym szlakiem niebieskim w kierunku Łysej Góry. My jedziemy dalej drogą asfaltową, długim zjazdem, dnem doliny. Dojeżdżamy do Janówka, gdzie na skrzyżowaniu obok remizy strażackiej skręcamy w lewo w drogę powiatową nr 2508D (22,4 km)(360m). Mając po lewej stronie Chrośnickie Kopy, a po prawej pola uprawne dojeżdżamy do Czernicy Górnej, gdzie po lewej stronie widać ośrodek jazdy konnej „Era”. Jadąc dalej dojeżdżamy do centrum wsi (26,1 km) (320m). Przy samotnej wieży dawnego kościoła ewangelickiego skrzyżowanie, gdzie nasz szlak skręca w lewo. Po prawej stronie widzimy na wzniesieniu kościół św. Michała Archanioła, a poniżej kompleks dworski z pałacem i parkiem. Na skrzyżowaniu tym rozpoczyna się odcinek łącznikowy długości 7,2 km, koloru niebieskiego prowadzący do połączenia z szlakiem euroregionalnym ER-6 we Wrzeszczynie na zaporze. My jedziemy do góry, droga gminną, mając kościół św. Michała Archanioła po prawej stronie. Jadąc wśród pól uprawnych mijamy po lewej stronie krzyż pokutny (inaczej pojednania) ustawiony tuż przy drodze. Po płaskim terenie dojeżdżamy do Płoszczyny Dolnej (28,2 km) (330m). Tu na skrzyżowaniu znów spotykamy zielony szlak rowerowy „Obwodnica Jeleniogórska”. Skręcamy w lewo w drogę powiatową nr 2744D i razem z szlakiem zielonym długim pojazdem osiągamy Ploszczynkę (30,1km)(420m). Szlak zielony odbija w prawo w drogę leśną do Wrzeszczyna, a nasz wiedzie w dół w kierunku Jeżowa Sudeckiego drogą wysadzoną lipami, dębami i klonami. Mijając po lewej stronie tartak i „krzyż kozacki”, a po prawej stronie zakłady szybowcowe, ul. Zachodnią wjeżdżamy w ul. Długą (33,2 km) (360m). Po półkilometrowym zjeździe osiągamy Urząd Gminy (33,8 km)(330m), miejsce gdzie trasa się zaczyna.