Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Szlak: odcinek łącznikowy: Chrośnica – Rozdroże Pod Łysą Górą

Kolor: czarny
Długość: 2,5 km
Przebieg:
Początek w Chrośnicy na skrzyżowaniu szlaku niebieskiego z drogą asfaltową. Razem z szlakiem niebieskim przekraczamy mostek na Chrośnickim Potoku i jedziemy drogą gruntową w górę w kierunku lasu. Droga szutrowa wiedzie prosto, a szlak niebieski odbija w prawo do góry w kierunku Przełęczy Chrośnickiej (561 m). Jadąc prosto wznosimy się i dojeżdżamy do skrzyżowania leśnych dróg. Po lewej stronie ogrodzony obszar leśny. Skręcamy w lewo, droga łagodnie wznosi się. Mijamy śródleśną polanę i po chwili wyjeżdżamy z lasu w dół. Tu spotykamy szlak koloru żółtego –„Srebrną Obwodnicę” Jeżowa Sudeckiego. W lewo prowadzi ona przez Łysą Górę (707 m) do mikrostacji sportów zimowych (i rowerowych) „Łysa Góra”, zarządzanego przez stowarzyszenie „Easculap”, natomiast w prawo w dół do rowerowego szlaku zielonego – „Obwodnica Jeleniogórska” i Dziwiszowa.