Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) jest przeprowadzany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r ( Dz.U.2019r. poz. 1775r) w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.,

pobierz - Notatka_NSP_2021 Mniejszości narodowe
pobierz - Notatka_NSP_2021 Osoby ze szczególnymi potrzebami
pobierz - Przewodnik po Narodowym Spisie Powszechnym 2021r.