Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nabór na Rachmistrza

Gmina Jeżów Sudecki ogłasza nabór uzupełniający na Rachmistrza Narodowego Spisu Powszechnego 2021r. w okresie od 11.08.2021r.
do 25.08.2021r. Decyduje kolejność zgłoszeń .

Od kandydata wymagane jest aby:

  • miał ukończone 18 lat;
  • cieszył się nieposzlakowaną opinią;
  • osiągnął przynajmniej średnie wykształcenie;
  • posługiwał się płynną polszczyzną w mowie i piśmie;
  • nie miał wyroku za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nabór kandydata na rachmistrzów spisowych wiąże się z koniecznością wzięcia udziału w kursie zdalnym. Szkolenia obejmują zakres teoretyczny
i ćwiczenia praktyczne, które kończą się egzaminem. Każdy kandydat na Rachmistrza, który uzyska na egzaminie minimum 60%, będzie miał szansę na wpis do listy i wzięcie udziału w spisie powszechnym.
Informacje dodatkowe i uzupełniające dotyczące naboru można uzyskać od Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego p. Ewy Nidzgorskiej pod nr telefonu 757-132-254 w.130 lub u Koordynatora Gminnego p. Agnieszki Bojko pod nr telefonu 757-132-254 w. 136.

Serdecznie zapraszamy.
Gminny Komisarz Spisowy
/-/ Edward Dudek

 

Informacja

Narodowy Spis Powszechny jest badaniem obowiązkowym realizowanym raz na 10 lat , odmowa udzielenia informacji podlega karze grzywny - więcej

informacja

Dnia 2.04.2021r weszła w życie  nowelizacja  ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021r. z dnia 30.03.2021r (Dz.U.z2021r. poz.615) na podstawie której wydłużono  Narodowy Spis Powszechny 2021r. do 30 września 2021r.

Nowelizacja ustawy o nsp 02 04 2021

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że wraz z rozpoczęciem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, 1 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się Loteria promocyjna NSP 2021. Jej organizatorem jest firma Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa. Adres strony internetowej: https://loteria.spis.gov.pl.

Do udziału w loterii uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne, które spiszą się za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej https://spis.gov.pl.

W ramach Loterii odbędzie się 7 losowań zgodnie z poniższym harmonogramem. Losowania będą transmitowane na żywo poprzez stronę internetową Loterii oraz w mediach społecznościowych GUS, na kontach w serwisach Youtube oraz Facebook.

LOSOWANIA Data losowania
I 07.05 2021 r.
II 21.05.2021 r.
III 08.06.2021 r.
IV 18.06.2021 r.
V 02.07.2021 r.
VI 09.07.2021 r.
VII losowanie nagród głównych 14.07.2021 r.

Nagrodami w Loterii są karty podarunkowe o wartości 500 zł i 1000 zł każda oraz 16 samochodów miejskich - Toyota Yaris. Liczba nagród we wszystkich losowaniach została podzielona równo na 16 województw.

Jednocześnie zwracam uwagę, że zgodnie z Regulaminem Loterii z udziału w Loterii są wykluczone:
1) osoby niepełnoletnie przed dniem 1 kwietnia 2021 r., godz. 00:00:01,
2) pracownicy organizatora loterii, firmy Unique One sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod 02-737), ul. Niedźwiedzia 2 A lub członkowie ich najbliższej rodziny,
3) pracownicy podmiotów wykonujących czynności związane z realizacją loterii lub członkowie ich najbliższej rodziny,
4) pracownicy jednostek służb statystyki publicznej oraz członkowie ich najbliższej rodziny, tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonkowie.

Alicja Pietrusiewicz
Główny specjalista
Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych

Pamiętaj SENIORZE !

Rachmistrz spisowy, realizując zadania Narodowego Spisu Powszechnego 2021 - nigdy nie pyta :
1. o oszczędności,
2. o cenne przedmioty w domu,
3. o numer konta bankowego,
4. o numery PIN do karty,
5. o dane logowania do bankowości internetowej.

Jeśli podający się za Rachmistrza spisowego pyta o powyższe, jest to OSZUSTWO !!!!!

więcej

Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) jest przeprowadzany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r ( Dz.U.2019r. poz. 1775r) w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.,

pobierz - Notatka_NSP_2021 Mniejszości narodowe
pobierz - Notatka_NSP_2021 Osoby ze szczególnymi potrzebami
pobierz - Przewodnik po Narodowym Spisie Powszechnym 2021r.