Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

informacja

Dnia 2.04.2021r weszła w życie  nowelizacja  ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021r. z dnia 30.03.2021r (Dz.U.z2021r. poz.615) na podstawie której wydłużono  Narodowy Spis Powszechny 2021r. do 30 września 2021r.

Nowelizacja ustawy o nsp 02 04 2021

Pamiętaj SENIORZE !

Rachmistrz spisowy, realizując zadania Narodowego Spisu Powszechnego 2021 - nigdy nie pyta :
1. o oszczędności,
2. o cenne przedmioty w domu,
3. o numer konta bankowego,
4. o numery PIN do karty,
5. o dane logowania do bankowości internetowej.

Jeśli podający się za Rachmistrza spisowego pyta o powyższe, jest to OSZUSTWO !!!!!

więcej

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że wraz z rozpoczęciem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, 1 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się Loteria promocyjna NSP 2021. Jej organizatorem jest firma Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa. Adres strony internetowej: https://loteria.spis.gov.pl.

Do udziału w loterii uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne, które spiszą się za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej https://spis.gov.pl.

W ramach Loterii odbędzie się 7 losowań zgodnie z poniższym harmonogramem. Losowania będą transmitowane na żywo poprzez stronę internetową Loterii oraz w mediach społecznościowych GUS, na kontach w serwisach Youtube oraz Facebook.

LOSOWANIA Data losowania
I 07.05 2021 r.
II 21.05.2021 r.
III 08.06.2021 r.
IV 18.06.2021 r.
V 02.07.2021 r.
VI 09.07.2021 r.
VII losowanie nagród głównych 14.07.2021 r.

Nagrodami w Loterii są karty podarunkowe o wartości 500 zł i 1000 zł każda oraz 16 samochodów miejskich - Toyota Yaris. Liczba nagród we wszystkich losowaniach została podzielona równo na 16 województw.

Jednocześnie zwracam uwagę, że zgodnie z Regulaminem Loterii z udziału w Loterii są wykluczone:
1) osoby niepełnoletnie przed dniem 1 kwietnia 2021 r., godz. 00:00:01,
2) pracownicy organizatora loterii, firmy Unique One sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod 02-737), ul. Niedźwiedzia 2 A lub członkowie ich najbliższej rodziny,
3) pracownicy podmiotów wykonujących czynności związane z realizacją loterii lub członkowie ich najbliższej rodziny,
4) pracownicy jednostek służb statystyki publicznej oraz członkowie ich najbliższej rodziny, tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonkowie.

Alicja Pietrusiewicz
Główny specjalista
Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych

Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) jest przeprowadzany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r ( Dz.U.2019r. poz. 1775r) w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.,

pobierz - Notatka_NSP_2021 Mniejszości narodowe
pobierz - Notatka_NSP_2021 Osoby ze szczególnymi potrzebami
pobierz - Przewodnik po Narodowym Spisie Powszechnym 2021r.