In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

mapa

 

PO

 

groby

 

Strona Startowa Kontakt

Kontakt z urzędnikiem

Urząd Gminy Jeżów Sudecki

ul. Długa 63
58-521 Jeżów Sudecki
tel 75-7-132-254
tel 75-7-132-255
tel 75-7-132-257
fax 75-7-132-255 wew 120
gmina@jezowsudecki.pl
www.jezowsudecki.pl

NIP 611-27-26-372
REGON 000536516
nr konta - PKO BP SA JELENIA GÓRA   74 1020 2124 0000 8302 0011 0015

Godziny urzędowania:
poniedziałek - od godz. 7.30 do godz. 17.00
wtorek - od godz.7.30 do godz. 15.30
środa - od godz.7.30 do godz. 15.30
czwartek - od godz.7.30 do godz. 15.30
piątek - od godz.7.30 do godz. 14.00

Kasa w urzędzie czynna:
poniedziałek - od godz. 8.00 -  8.30, od godz. 10.00 - 16.15
wtorek - czwartek  - od godz. 8.00 -  8.30, od godz. 10.00 - 14.30
piątek - od godz. 8.00 -  8.30, od godz.  10.00 - 13.00

 
Gmina Jeżów Sudecki
NIP 611-10-17-308
REGON 230821687

Imię i nazwisko Załatwia sprawy / Stanowisko

Telefon

Adres e:mail

Edward Dudek  Wójt Gminy wew. 111
Małgorzata Poznańska
 Zastępca Wójta wew. 111
Ewa Nidzgorska Sekretarz Gminy wew. 111
Marta Kędziorek Skarbnik Gminy  wew. 111
Marcin Słomski Radca Prawny wew. 111
Referat Planowania i Finansów
Marta Kędziorek Skarbnik Gminy - kierownik referatu, wew. 111
Danuta Lesik Podinsp. księgowość wew. 129
Anna Szulc Podinsp. księgowość , płace wew. 129
Tomasz Kowalczyk Podinsp. wymiar podatku i opłat, wew. 128
Elżbieta Kogut
Podinsp. księgowość podatkowa , działalność gospodarcza wew. 128
Dorota Niedośmiałek
Podinsp. księgowość , obsługa kasy, wew. 144  
Referat Gospodarki Komunalnej, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa
- Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa wew. 111
Adam Rodziewicz Podinsp. rolnictwo, geodezja i zagospodarowanie przestrzenne wew.138
Joanna Rembelska Podins. ds. gospodarowania mieniem komunalnym wew.132  
Zbigniew Jurek
Podinsp. wodociągi , kanalizacja, gospodarka mieszkaniowa
wew.140
Bogusław Leśniowski Podinsp. gospodarka odpadami, wew.141
Marlena Klimek Podinsp. ds. remontów, drogownictwai ochrony środowiska wew.140
Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych
Ewa Nidzgorska Sekretarz Gminy - kierownik referatu, wew. 130
Małgorzata Gralik Podinsp. obsługa sekretariatu, kadry
wew. 111
Bożena Matuszewska Podinsp. Rada Gminy, turystyka , promocja, redakcja biuletynu
wew. 133
Lilia Kondycka Podinsp.  ewidencja ludności , dowody osobiste , obrona cywilna, pełnomocnik ochrony informacji niejawnych,
 
wew. 137
Agnieszka Bojko
Podinsp. USC , komunikacja, obrona cywilna , p.poż
wew. 136
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Długa 63
58-521 Jeżów Sudecki
tel. 75-7-132-254
tel. 75-7-132-255
tel. 75-7-132-257
NIP 611-21-67-151
gopsjezow@wp.pl
www.gops.jezowsudecki.pl

REGON 00323833

Imię i nazwisko Załatwia sprawy / Stanowisko

Telefon

Adres e:mail

Alicja Karmelita Kierownik wew. 122
Anna Fiedziuk Główna Księgowa wew. 121
Ewa Sędek - Źródłowska Starszy referent do świadczeń rodzinnych 75-713-22-75
Aleksandra Pieczyska Kasjerka wew. 121
Natalia Cierebiej Pracownik Socjalny wew. 123
Jolanta Kupeć Świadczenia wychowawcze 500 + 75-713-22-75
Renata Dziedzic
Pracownik Socjalny wew. 123
Elżbieta Werstak Pracownik Socjalny wew. 124
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeżowie Sudeckim

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeżowie Sudeckim
ul. Kręta 27a
58-521 Jeżów Sudecki
NIP 611-27-96-674
Regon 380802305
tel 75-7-132-641
tel 75-7-132-161
sekretariat@zsjs.edu.pl
www.zsjs.edu.pl

 

Imię i nazwisko Załatwia sprawy / Stanowisko

Telefon / fax

Adres e:mail

Anna Kędzierska

Dyrektor (75) 71-32-641
(75) 71-32-161
Anna Bodnar Z-ca Dyrektora (75) 71-32-641
(75) 71-32-161

Ewelina Wojtczak

Z-ca Dyrektora (75) 71-32-641
(75) 71-32-161
Teresa Budnicka Sekretarz szkoły/ sekretariat
(75) 71-32-641
(75) 71-32-161
Irena Kocoń

Główny księgowy (75) 71-32-641
(75) 71-32-161
Sylwia Rymarowicz
Księgowość (75) 71-32-641
(75) 71-32-161
 

Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie – im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania

Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie – im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Kościelna 5,  Siedlęcin
58-508 Jelenia Góra 14
tel. 75 7-137-322
sp.siedlecin.pl
dyrektor@siedlecin.nauczanie.eu

NIP 611-26-83-958
Regon 000711178

Imię i nazwisko Załatwia sprawy / Stanowisko

Telefon

Adres e:mail

Anna Chadży
Dyrektor (75) 71-37-322
Bożena Puchalska Domino Sekretariat (75) 71-37-322
 

Szkoła Podstawowa w Czernicy

Szkoła Podstawowa w Czernicy
Czernica 125
58-521 Jeżów Sudecki
tel 75-7-132-129
www.szkolaczernica.jgora.net
dyrektor@czernica.nauczanie.eu

NIP 611-26-83-332
Regon 001180116

Imię i nazwisko Załatwia sprawy / Stanowisko

Telefon

Adres e:mail

Joanna Cimosz-Nowak Dyrektor (75) 71-32-129
Ewa Smolnicka Sekretariat (75) 71-32-129
 

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Jezów Sudecki


 

Punkt Biblioteczny w Jeżowie Sudeckim

ul. Kręta 27
58-521 Jeżów Sudecki
tel 75-7-132-215
NIP 611-26-70-223
Regon 020943499

Imię i nazwisko Załatwia sprawy / Stanowisko

Telefon

Adres e:mail

Beata Drewnowska bibliotekarka (75) 71-32-215
 

Punkt Biblioteczny w Dziwiszowie

tel. 75-7-137-141
Dziwiszów 157
58-508 Jelenia Góra 14

Imię i nazwisko Załatwia sprawy / Stanowisko

Telefon

Adres e:mail

Kazimiera Wójcik
bibliotekarka (75) 71-37-141
 

Punkt Biblioteczny w Siedlęcinie

Punkt Biblioteczny w Siedlęcinie
tel 75-7-137-382
ul. Długa 22
58-508 Jelenia Góra 14

Imię i nazwisko Załatwia sprawy / Stanowisko

Telefon

Adres e:mail

Alicja Kilakiewicz kierownik gminnej biblioteki
(75) 71-37-382
 

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Jeżowie Sudeckim

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Jeżowie Sudeckim
tel. 75 7132622
spgoz_jezow_sudecki@wp.pl
ul. Długa 15
58-521 Jeżów Sudecki
NIP 611-21-67-151
Regon 00323833

Imię i nazwisko Załatwia sprawy / Stanowisko

Telefon / fax

Adres e:mail

Andrzej Żywicki kierownik (75) 71-32-622
(75) 81-32-621
Anna Ignaczak
księgowość (75) 71-32-622
(75) 81-32-621

Filia - Ośrodek Zdrowia w Dziwiszowie
Dziwiszów 43
58-508 Jelenia Góra 14
tel. (75) 7-137-143

Filia - Ośrodek Zdrowia w Siedlęcinie
Siedlęcin, ul. Kościelna 3
58-508 Jelenia Góra 14
tel. (75) 7-137-324

 

Sołectwa

Sołectwo Chrośnica
Stanisława Bieniasz - Sołtys
Chrośnica 54
58-508 Jelenia Góra 14
tel. 665-307-272
Rada Sołecka
Ewa Salwa  -Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Dariusz Łobocki -Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej
Anna Wojtko – Sekretarz
Barbara Urban

Sołectwo Janówek
Joanna Jamrożek – Sołtys
Janówek 1
58-508 Jelenia Góra 14
tel. 697-967-478
Rada Solecka
Marlena Klimek-Bryk - Przewodnicząca  Rady Sołeckiej
Emila Zielińska - Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej
Barbara Cyroń – Sekretarz
Agnieszka Raczyńska

Sołectwo Dziwiszów
Ilona Sadowska – Sołtys
Dziwiszów 123
58-508 Jelenia Góra 14
tel. 509-056-823
Rada Sołecka
 Monika Marchewka Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Barbara Ostrowska
Kazimiera Wójcik
Patryk Woloszczyk - Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej
Ewa Sobańska- Sekretarz
Tomasz Szukała
Jadwiga Grontman

Sołectwo Siedlęcin
Marian Tyka – Sołtys
Siedlęcin, ul. Ogrodowa 4
58-508 Jelenia Góra 14
tel. 603-649-245
Rada Sołecka
 Anna Jaczenia - Przewodnicząca  Rady Sołeckiej
Maria Rusikoń - Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej
Agnieszka Hamkało- Sekretarz
Franciszek Tyka
Jacek Rzepka

Sołectwo Płoszczyna
Leon Szućko  - Sołtys
Ploszczyna 83
58-521 Jeżów Sudecki  
tel. 661-254-152
Rada Solecka
Janina Truchanowicz – Kamińska  - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Andrzej Miliszkiewicz- Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej
Halina Miliszkiewicz
Anna Łukowska – Sekretarz

Sołectwo Wrzeszczyn
Mateusz Bławat - Sołtys
Wrzeszczyn 8
58-508 Jelenia Góra 14
tel. 607-289-901
Rada Solecka
Marzena Kwaśniak - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Agnieszka Gąsiewska - Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej
Tolisława Szatkowska -Olejnik – Sekretarz
Janina Krzywy

Sołectwo Czernica
Sołtys – Ewa Smolnicka
Czernica 87
58-521 Czernica
tel. 783-779-819
Rada Sołecka
Ewa Adaszkiewicz – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Paweł Kozłowski – Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej
Monika Niedzielska - Sekretarz
Helena Prymakowska
Krystyna Guzowska

Sołectwo Jeżów Sudecki
Sołtys – Jarosław Szatkowski  
ul. Wrzosowa 18
58-521 Jeżów Sudecki
tel. 600 -321-157
Rada Sołecka
1. ……………………..  - Przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Krystyna Łachodiak – Z-ca Przewodniczącego  Rady Sołeckiej
3. ……………………..  – Sekretarz
4. Mirosław Kazimierczak
5. Regina Strzecha
6 .Elżbieta Karmelita
7. Wanda Gulka