In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

PO

 

Strona Startowa Turystyka i Sport

Mini przewodnik tras rowerowych - "Wszystkie drogi prowadza na Łysa Górę".

więcej

 

Ścieżka przyrodnicza – „Wokół Góry Wapiennej w Płoszczynie”

Wśród działań podjętych w ramach realizacji programu ,,Zieloną drogą do Europy’’ znalazło się wiele elementów trwałych, które będą służyć mieszkańcom naszej gminy także w przyszłości. Jednym z nich jest projekt ścieżki przyrodniczej wokół Góry Wapiennej w Płoszczynce, dlatego korzystając z okazji, chcemy zachęcić wszystkich planujących niedzielny wypoczynek w okresie letnim do zapoznania się z tym uroczym zakątkiem naszej gminy. Zainstalowane tablice informacyjne z pewnością zainteresują swoją treścią nie tylko najmłodszych uczestników takiej wyprawy. Całkowita długość trasy wynosi 2,5 km, składa się z 5 przystanków, a czas jej przejścia łącznie ze zwiedzaniem i odpoczynkami wynosi około 3 godzin. Jest to trasa łatwa i przyjemna, co nie pozostaje bez znaczenia, jeśli planujemy naszą wędrówkę z całą rodziną. Ścieżka rozpoczyna się w osadzie Płoszczynka i biegnie przez lasy porastające Górę Wapienną. W drzewostanie gospodarczym ukryte są piece wapienne pochodzące z przełomu XVIII i XIX wieku oraz wyrobiska wapieni i łupków. Można tam podziwiać okazałe buki i świerki oraz rzadkie w naszych lasach jodły. Wędrując, zaznajomimy się także z pracą leśników, zobaczymy, jakie zabiegi ochronne stosują, aby zachować lasy w formie najbardziej zbliżonej do stanu naturalnego. Ze zboczy Góry Wapiennej możemy podziwiać piękną panoramę Karkonoszy, Gór Izerskich i Gór Kaczawskich. Przy odrobinie szczęścia możemy spotkać tu wiele interesujących gatunków roślin oraz przedstawicieli fauny zamieszkującej obszar Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

Więcej…

 

Wędrówka przełomem Bobru

„Rzeka Bóbr na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru”

Park Krajobrazowy Doliny Bobru wchodzi w obręb trzech głównych jednostek geograficznych Sudetów Zachodnich: metamorfiku izerskiego, metamorfiku kaczawskiego i niecki północnosudeckiej. Takie położenie sprawiło, że teren parku obfituje w naturalne odsłonięcia skalnego podłoża o bardzo nierównomiernym rozmieszczeniu. Liczne nagromadzenie skałek głównie granitognejsowych, odsłonięć zboczowych oraz skał metamorficznych obserwować można w południowej i zachodniej części parku. Duże walory krajobrazowe związane są ponadto z centralnie przebiegającą przez teren parku doliną rzeki Bóbr, która na odcinku od Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego oddziela Pogórze Kaczawskie i Góry Kaczawskie od Pogórza Izerskiego. Szereg pasm i wzgórz przebiegających dolinami dopływów rzeki Bóbr oraz odcinki przełomowe charakteryzujące się wąskim dnem i stromymi zboczami sprawiają że rzeźba terenu ma żywy i zróżnicowany charakter. Ciekawe przełomy rzeczne, do których można dotrzeć dzięki dobrze oznakowanym szlakom turystycznym, na terenie parku zlokalizowane są w okolicach miasta Jelenia Góra i wsi Wrzeszczyn.

Więcej…

 

Idea szlaków rowerowych w Gminie Jeżów Sudecki

Konstruowanie i przebiegów szlaków w Gminie Jeżów Sudecki uwarunkowane zostało umową z dnia 10.12.2004 r. Zleceniodawca – Gmina Jeżów Sudecki określiła założenia tras rowerowych wskazując schematycznie przebiegi tras na mapach. Wskazano:
- szlak „Obwodnica Jeżowa Sudeckiego”
- odcinek łącznikowy Jeżów Sudecki - Szybowisko
- obwodnica dla rowerów MTB „Łysogórki”
- odcinek łącznikowy od „Obwodnicy Jeżowa Sudeckiego” do szlaku euroregionalnego „Dolina Bobru” ER-6
Zaplanowanie przebiegu szlaków rowerowych zdeterminowane też było limitem kilometrów w ilości 35 km, co wynikało z projektu, jaki Gmina złożyła poprzez Euroregion „Nysa” do programu PHARE CBC.
Obszar Gminy Jeżów Sudecki leży w większej części w Górach Kaczawskich. Przebiegają tu Grzbiety: Północny, Mały i Południowy. Górskie ukształtowanie terenu, jakość dróg górskich i leśnych oraz dróg asfaltowych niejako wymusiło zaproponowany przez PTTK przebieg tras. Bliskość aglomeracji miejskiej Jeleniej Góry z prawie 100 tysiącami mieszkańców oraz połączenie tras „Jeżowa” z Jelenią Górą prognozuje znaczne wykorzystanie projektowanych tras. Dodatkowym atutem tras są atrakcje turystyczne Gminy. Opis atrakcji turystycznych zawarto w rozdziale 13 opracowania.

Więcej…

 

Szlak: odcinek łącznikowy: Czernica – Jezioro Pilchowickie

Kolor: niebieski
Długość: 7,2 km
Przebieg: Łącznik rozpoczyna się w Czernicy na skrzyżowaniu dróg prowadzących do Strzyżowca, do Płoszczyny i do Janówka, obok wieży dawnego kościoła protestanckiego. Po lewej na wzgórzu widzimy kościół pw. Św. Michała Archanioła. Jedziemy kierunku Strzyżowa, mijamy po lewej stronie Pałac w Czernicy (opis w dalszej części tekstu). Na najbliższym skrzyżowaniu skręcamy w prawo, przez most i zaraz w lewo, obok biblioteki. Dalej prosto drogą asfaltową, mijamy po prawej stronie bar „Marysienka” i na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Droga wspina się w górę i za chwilę jedziemy wśród pól uprawnych mając wkoło okrężny widok. Po prawej widzimy dolinę Bobru z miastem Wleniem, a po lewej stronie w oddali widzimy panoramę Karkonoszy z widocznym na pierwszym planie zalesionym wzniesieniem Skowron, dalej w głębi Wapienną i następnie dalej Gapy. Dojeżdżamy do samotnie stojących lip, a przy nich krzyż pokutny.

Więcej…

 

Szlak: odcinek łącznikowy: Chrośnica – Rozdroże Pod Łysa Górą

Kolor: czarny
Długość: 2,5 km
Przebieg:
Początek w Chrośnicy na skrzyżowaniu szlaku niebieskiego z drogą asfaltową. Razem z szlakiem niebieskim przekraczamy mostek na Chrośnickim Potoku i jedziemy drogą gruntową w górę w kierunku lasu. Droga szutrowa wiedzie prosto, a szlak niebieski odbija w prawo do góry w kierunku Przełęczy Chrośnickiej (561 m). Jadąc prosto wznosimy się i dojeżdżamy do skrzyżowania leśnych dróg. Po lewej stronie ogrodzony obszar leśny. Skręcamy w lewo, droga łagodnie wznosi się. Mijamy śródleśną polanę i po chwili wyjeżdżamy z lasu w dół. Tu spotykamy szlak koloru żółtego –„Srebrną Obwodnicę” Jeżowa Sudeckiego. W lewo prowadzi ona przez Łysą Górę (707 m) do mikrostacji sportów zimowych (i rowerowych) „Łysa Góra”, zarządzanego przez stowarzyszenie „Easculap”, natomiast w prawo w dół do rowerowego szlaku zielonego – „Obwodnica Jeleniogórska” i Dziwiszowa.

 

Szlak: „ Obwodnica Srebrna” wokół Jeżowa Sudeckiego

Kolor: żółty
Długość: 33,9 km
Przebieg: Start przy Urzędzie Gminy Jeżów Sudecki przy ul. Długiej (0 km)(330m). Tu przy przystanku MPK tablica z mapą i schematem szlaków rowerowych. Szlak wiedzie w dół, by zraz skręcić w lewo, w ul. Krętą. Na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w prawo w kierunku Jeleniej Góry. Jedziemy przez osiedle domów jednorodzinnych. Dojeżdżamy do ogródków działkowych (po lewej stronie ) i kościoła św. Michała Archanioła (po lewej stronie)(0,8 km), gdzie zaczyna się ul Polna. Przed nami budynki osiedla Zabobrze, a nad nimi widok na pasmo Karkonoszy. Wyjeżdżamy na niezabudowaną przestrzeń i na skrzyżowaniu z droga szutrową, skręcamy w lewo. Jedziemy drogą polną stanowiąca granice pomiędzy Gmina Jeżów Sudecki a miastem Jelenia Góra.

Więcej…

 

Szlak: odcinek łącznikowy: Jeżów Sudecki – Szybowisko

Kolor: niebieski
Długość: 2,9 km.
Przebieg:
Szlak zaczyna się na skrzyżowaniu dróg przy zakładach zsybowcowych i prowadzi drogą asfaltową przez wieś do góry w kierunku Szybowiska. Po lewej stronie mijamy „Dom Gwarków” – dawną karczmę górniczą, uważaną za jeden z najstarszych drewnianych budynków w Sudetach. Szlak wiedzie dobrą drogą asfaltową, ciągle w górę. Różnica wysokości na całym odcinku 2,9 km wynosi 160 m. Przy tablicy drogowej określającej koniec terenu zabudowanego odbija w lewo czarny odcinek łącznikowy do Płoszczyny. Tu tablica informacyjna z mapą i schematem szlaków. Nasz szlak zaś prowadzi krętą drogą przez otwartą przestrzeń, by osiągnąć Szybowisko. Tu bar restauracyjny oraz miejsca noclegowe. Szybowisko jest jednym z najpiękniejszych punktów widokowych na Kotlinę Jeleniogórska i otaczająca je pasma górskie: Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie i Góry Izerskie. Naprzeciw baru Hexe 69 tablica z mapą i schematem szlaków rowerowych.

 

Szlak: odcinek łącznikowy: Płoszczyna Górna – Jeżów Sudecki

Kolor: czarny
Długość: 1,9 km
Przebieg:
Szlak zaczyna się na skrzyżowaniu drogi asfaltowej biegnącej z Jeżowa Sudeckiego na Szybowisko, tuż za tablicą drogową określającą koniec strefy terenu zabudowanego i utwardzonej drogi polnej, wiodącej pod Stromcem w kierunku Ploszczyny. Jest to droga bardzo widokowa przebiegająca w terenie otwartym przez pola uprawne. Od granicy lasu szlak prowadzi w dół i kończy się na drodze asfaltowej, w pobliżu przystanku PKS w Płoszczynie Górnej.