In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja
 

GO

 

PO

 

Odsłon : 1468366

cz1

Strona Startowa

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Sesja rady Gminy

Mieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki

Na  podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz.466 ze zm.) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki,  która odbędzie się dnia 7 czerwca 2017 roku (środa) o godz. 14.00 w sali Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich –Jeżów Sudecki, ul. Kręta 27.
Program sesji:


1.Otwarcie Sesji:
    a/ stwierdzenie kworum,
    b/ wybór protokolanta,
    c/ wyłożenie protokołu XXVI Sesji Rady Gminy.
2.Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2016 rok oraz Sprawozdanie z wykonania
   planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia i Gminnej
   Biblioteki Publicznej Gminy Jeżów Sudecki za 2016 rok:
   a/prezentacja przez Skarbnika Gminy sprawozdań oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
       w sprawie  sprawozdań,
   b/opinie Komisji Rady Gminy,
   c/dyskusja nad sprawozdaniami,
   d/podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
      ze sprawozdaniem  wykonania budżetu gminy Jeżów Sudecki za 2016 rok.
3.Absolutorium:
    a/prezentacja wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy,
    b/prezentacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej
        w sprawie absolutorium,
    c/dyskusja,
    d/podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
  4.Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
     b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
     c/zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka
        Zdrowia w Jeżowie Sudeckim,
     d/wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność
        Gminy Jeżów Sudecki,
     e/ rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Jeżów Sudecki.
  5.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
  6.Interpelacje i zapytania radnych.
  7.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.
  8.Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.

                                                                                                   Przewodniczący  Rady Gminy  
                                                                                                                 Wacław Lesik