In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 pdg

mapagminy1

 

GO

 

PO

 

Odsłon : 1442562

cz1

Strona Startowa

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ferie w Jeżowie Sudeckim

W dniach 13.02. – 24.02.2017 roku w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich, w ramach półkolonii zimowych, odbywały się różnorodne zajęcia. Skorzystało z  nich 33 dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. Organizatorem  zimowiska był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim.

1.    Program obejmował działania skierowane na zaspokajanie specyficznych potrzeb dzieci korzystających z zajęć:
•    działania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym.
•    zajęcia rozwijające zainteresowania ze szczególnym uwzględnieniem zajęć plastycznych,
•    działania promujące zdrowy tryb życia.

 

2.    Zrealizowane zostały następujące cele wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze:
•    przekazywanie wiedzy o środkach uzależniających i zagrożeniach zdrowotnych wynikających z sięgania po używki,
•    zapewnienie dzieciom bezpiecznych form spędzania wolnego czasu,
•    pomoc w radzeniu sobie z emocjami,
•    nauka nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów,
•    rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży,
•    uświadomienie znaczenia higieny, właściwego odżywiania się i ruchu dla zdrowia.

3.    Zadania ujęte w programie pracy zrealizowane zostały poprzez następujące formy aktywności wychowanków i opiekunów:
•    rozpoznanie potrzeb wychowanków,
•    wspólne opracowanie z wychowankami kontraktu obejmującego różne aspekty uczestniczenia w zajęciach,
•    organizowanie sytuacji wychowawczych pozwalających na zaspakajanie potrzeb emocjonalnych dzieci i korygowanie zaburzonych zachowań,
•    gry i zabawy,
•    wykonywanie prac plastycznych płaskich i przestrzennych form z wykorzystaniem rozmaitych materiałów i technik,
•    zajęcia kształtujące umiejętność zgodnego współżycia w grupie:
- ćwiczenia związane z przynależnością do grupy, dostrzeganie różnic i podobieństw, odnajdywanie własnego miejsca w grupie,
- tworzenie i przestrzeganie norm grupowych, budowanie zaufania w grupie, uczenie się słuchania i rozumienia potrzeb innych, rozwiązywanie konfliktów w grupie, zabawy uczące nieagresywnych zachowań, pokojowego rozwiązywania konfliktów,
•    zajęcia służące wzmocnieniu u wychowanków poczucia własnej wartości i budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie: uczenie nazywania i rozpoznawania uczuć, mówienia o uczuciach, okazywania uczuć, dostrzegania własnych zalet, swoich mocnych i słabych stron; powierzanie odpowiedzialnych zadań, chwalenie, nagradzanie wychowanków, itp.
•    zajęcia profilaktyczne mające na celu:
- informowanie o używkach ( alkohol, narkotyki, tytoń) i ich niszczącym działaniu, informacje o mechanizmach uzależniania się, uczenie się odmawiania w sytuacjach nacisku i przymusu, kształtowanie umiejętności świadomego dokonywania wyboru, informowanie o formach pomocy specjalistycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin;
- przeciwdziałanie agresji i przemocy.

Działania podejmowane w czasie półkolonii zimowych

•    poniedziałek - 13.02.2017  –  spotkanie z rodzicami i dziećmi uczestniczącymi w zimowisku, przedstawienie programu zajęć, wycieczek i wyjazdów zaplanowanych przez nas na czas trwania zimowiska;
-  zabawy w grupie „Ja jestem…”, „Pajęczyna” mające na celu rozwijanie umiejętności zaprezentowania się, uczące umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania informacji, umiejętność zgodnego funkcjonowania w grupie, współpracy;
-  wykonanie swojej wizytówki  na krzesło – wykorzystanie kolorowych kredek, pisaków, papieru, kartonu
-  wspólne śniadanie – pomoc w nakrywaniu stołu, porządkowaniu, kulturalne zachowanie przy stole;
-  kartka na Walentynki – wykorzystanie kolorowego papieru, bibuły, gotowych elementów ozdobnych, pisanie życzeń;
-  zabawy dowolne z wykorzystaniem klocków i piłek;
-  wielkie czytanie - wysłuchanie I i II rozdziału książki Anny Onichimowskiej „Maciek i łowcy duchów”, krótka rozmowa sprawdzająca stopień zapamiętania najważniejszych wiadomości.

•    wtorek - 14.02.2017
-  zabawy w grupach;
-  wspólne śniadanie;
-  przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i zachowania się w kinie;
-  wycieczka  piesza do kina Helios na film pt.„Sing” piękną bajkę o zwierzętach pragnących wystąpić na scenie muzycznej. Każda z postaci tego filmu ma swój styl i swoje problemy, jednak każda ma szczere intencje i z całych sił walczy o spełnienie swoich marzeń. W filmie pokazano,
że nie warto się poddawać, że trzeba przełamywać wewnętrzne bariery i stawiać czoło przeciwnościom losu.
-  po seansie, przygotowana przez pracowników kina, krótka prelekcja o teatrze, zakończona konkursem z nagrodami

•    środa – 15.02.2017
-  rozmowa z dziećmi o wrażeniach jakie wyniosły po obejrzeniu filmu „Sing”, ulubionych postaciach, najzabawniejszych momentach;
-  czytanie przez starsze dzieci zagadek dla młodszych kolegów i koleżanek;
-  praca plastyczna - postacie z filmu – wydzieranka z kolorowego papieru;
-  wspólne śniadanie;
-  spacer i zabawy ruchowe na śniegu;
-  malowanie farbami i solą zimowego krajobrazu;
-  wielkie czytanie - wysłuchanie III i IV rozdziału książki Anny Onichimowskiej „Maciek i łowcy duchów”, krótka rozmowa sprawdzająca stopień zapamiętania najważniejszych wiadomości.

•    czwartek – 16.02.2017
-  pomoc w przygotowaniu wystawy prac plastycznych – wykonanie ramek, wyeksponowanie rysunków;
-  wyjście do gospodarstwa agroturystycznego państwa Wolaków – ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek, zabawy na śniegu, oglądanie zwierząt gospodarskich: królików, koni, krów; bezpieczny powrót;
-  wielkie czytanie - wysłuchanie V i VI rozdziału książki Anny Onichimowskiej „Maciek i łowcy duchów”, krótka rozmowa sprawdzająca stopień zapamiętania najważniejszych wiadomości.

•    piątek – 17.02.2017
-  zabawa drużynowa  „Kalambury”;
-  rozmowa o bezpiecznym i kulturalnym zachowaniu się na przystanku, w autobusie;
-  wspólne śniadanie;
-  wyjazd do Bowling Centrum w Jeleniej Górze – gra w kręgle;

•    poniedziałek – 20.02.2017
-  budujemy miasto – różnej wielkości pudełka, kolorowy papier, klej, nożyce i wyobraźnia – tyle potrzeba, aby powstała makieta miasta;
-  wspólne śniadanie;
-  wielkie czytanie - wysłuchanie VII i VIII rozdziału książki Anny Onichimowskiej „Maciek i łowcy duchów”, krótka rozmowa sprawdzająca stopień zapamiętania najważniejszych wiadomości;
-  malowanie kredą na placu przed Eurocentrum

•    wtorek – 21.02.2017
-  zaproszony gość – mama Kornelii i Natalii Szewczyk poprowadziła zajęcia, podczas których dzieci z sody, kwasku cytrynowego, mąki ziemniaczanej, oliwy z oliwek, ziół i olejków zapachowych wykonały musujące kule do kąpieli. Każdą zawinęły w ozdobna folie i zawiązały sznureczkiem zrobionym z kolorowej bibuły;
-  Kuchcikowo – dzieci robią kanapki - nic tak nie smakuje, jak samodzielnie przygotowane kanapki, a jeżeli jeszcze zabawnie wyglądają, to z pewnością nie pozostaną długo na talerzu;
-  wielkie czytanie – wysłuchanie IX rozdziału książki Anny Onichimowskiej „Maciek i łowcy duchów”, krótka rozmowa sprawdzająca stopień zapamiętania najważniejszych wiadomości;

•    środa – 22.02.2017
-  drużynowy konkurs wiedzy o bohaterach książki „Maciek i łowcy duchów”
-  zajęcia sportowe na hali: mecz piłki nożnej, wyścigi drużyn, turlanie się po materacach, kozłowanie piłki, rzuty do kosza;
-  zabawy w grupach – gry planszowe, budowanie z klocków, rozwiazywanie rebusów i krzyżówek

•    czwartek – 23.02.2017
-  wyjazd do Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Sobieszowie na zajęcia edukacyjne pt. „Zjawiska naturalne w przyrodzie” – zajęcia prowadzone przez edukatora w bardzo ciekawy i przystępny sposób. Dzieci poznały różne rodzaje zjawisk naturalnych, przyczyny ich powstawania oraz skutki dla człowieka i środowiska. Dowiedziały się jak powstają burze, zaćmienia Słońca i Księżyca, jakie warunki są potrzebne, aby powstała trąba powietrzna, zorza polarna i dlaczego wybuchają wulkany.

•    piątek  - 24.02.2017
-  z wizytą w OSP w Jeżowie Sudeckim – mama Marysi i Stasia Słabickich – druhna Joanna Słabicka zaprosiła nas do siedziby OSP na spotkanie ze strażakami. Dzieci poznały krótką historię miejscowej jednostki straży pożarnej, zostały oprowadzone po wszystkich pomieszczeniach, pokazano pojazdy, ubiór, sprzęty strażackie, opowiedziano do czego służą. Dzieci wysłuchały fragmentu książki „Jak Wojtek został strażakiem” i odbyła się rozmowa o tym, co należy robić, jak się zachować, gdy jesteśmy świadkami pożaru. Dzieci dostały kalendarze i cukierki. Oprowadzali nas i opowiadali: naczelnik  OSP w Jeżowie Sudeckim pan Andrzej Kacperski,
dowódca OSP w Jeżowie Sudeckim pan Krzysztof Wolak,
druhna pani Joanna Słabicka,
członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Chłopców: Mateusz Słabicki, Marcelin Niedośpiał;
-  rysunki dla strażaków – w podziękowaniu za piękne zajęcia dzieci wykonały rysunki przedstawiające wozy strażackie i strażaków podczas akcji gaszenia pożarów;
- wspólne śniadanie;
-  wizyta gościa – mama Victorii Grzegorzewskiej malowała dzieciom twarze. Każdy, kto chciał mógł wybrać dowolny rysunek z galerii zdjęć, a mama Victorii malowała go na twarzy lub dłoni. Efekt był wspaniały, dzieci bardzo zadowolone.


Dziękujemy dzieciom za wspólnie spędzony czas, oraz wszystkim, którzy   przyczynili   się  do  organizacji i uatrakcyjnienia zajęć.

Prowadzące: Beata Kuźniar
 Beata Kryś