In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 pdg

mapagminy1

 

GO

 

PO

 

Odsłon : 1442560

cz1

Strona Startowa

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Sesja Rady Gminy

Mieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki

Na  podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz.466 ze zm.) zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki,  która odbędzie się dnia 26 kwietnia 2017 roku (środa) o godz. 14.00 w sali Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich –Jeżów Sudecki, ul. Kręta 27.
Program sesji:

1.Otwarcie Sesji:
    a/ stwierdzenie kworum,
    b/ wybór protokolanta,
    c/ wyłożenie protokołu XXVI Sesji Rady Gminy.
2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Jeżów Sudecki z organizacjami  pozarządowymi.
3. Sprawozdanie z działalności  Stowarzyszeń, realizujących zadania powierzone w drodze otwartych konkursów w 2016 roku.
    a/ Ludowy Klub Sportowy „Lotnik”,
    b/ Gminny Ludowy Klub Sportowy „Jeżów Sudecki”,
    c/ Ludowy Klub Sportowy „Piast”,
    d/ Moto Klub Siedlęcin.    
 4.Informacja i sprawozdanie z działalności oraz realizacji zadań Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy w 2016 roku oraz plany na 2017 rok– Zarząd Gminny
    OSP i przedstawiciele jednostek OSP: Czernica, Dziwiszów, Jeżów Sudecki,  Siedlęcin.
  5.Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
     b/zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków na terenie Gminy Jeżów Sudecki na lata 2017-2018,   
     c/nadania nazwy ulicy w Dziwiszowie,
     d/zaliczenia drogi w Dziwiszowie do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
  6.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
  7.Interpelacje i zapytania radnych.
  8.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.
  9.Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący  Rady Gminy  
Wacław Lesik