In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 pdg

mapagminy1

 

GO

 

PO

 

Odsłon : 1327806

cz1

Strona Startowa

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Sesja Rady Gminy

Mieszkańcy Gminy  Jeżów Sudecki

Na  podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz.466.) zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki,  która odbędzie się dnia 30 stycznia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich –Jeżów Sudecki, ul. Kręta 27.

 

Program sesji:
1.Otwarcie Sesji:
    a/ stwierdzenie kworum,
    b/ wybór protokolanta,
    c/ wyłożenie protokołu XXIII Sesji Rady Gminy.

2. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i Komisji Rady Gminy za 2016 rok.

3.Plany pracy Komisji Rady Gminy na 2017 rok oraz zatwierdzenie - Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/ zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
     b/ wyodrębnienia funduszu sołeckiego,
     c/ ograniczenia niskiej emisji poprzez montaż OZE przez mieszkańców Pogórza Kaczawskiego,
     d/ wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Jeżów Sudecki,
     e/ szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
         dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
     f/ zmiany Uchwały nr XXIII/173/2016 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie określenia zasad przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych
          stanowiących własność Gminy Jeżów Sudecki oraz stosowania bonifikaty udzielanej nabywcom tych lokali.
  5. Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

  6. Interpelacje i zapytania radnych.

  7. Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.

  8. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący  Rady Gminy  
Wacław Lesik