In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

mapa

 

PO

 

groby

 

Odsłon : 1941114

cz1

Strona Startowa

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

XVIII Sesja Rady Gminy

Mieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 7 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356 ze zm.) zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się dnia 23 września 2020 roku (środa) o godzinie 13-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy –Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.

 

Porządek obrad:
     1.Otwarcie Sesji:
    a/ stwierdzenie kworum,
    b/ wybór protokolanta,
    c/ wyłożenie protokołu XVII Sesji Rady Gminy.
  2.Informacja i sprawozdanie z działalności oraz realizacji zadań Ochotniczych Straży
    Pożarnych na terenie Gminy w 2019 oraz plany na lata 2021 -2025– Zarząd Gminny
    OSP i przedstawiciele jednostek OSP: Czernica, Dziwiszów, Jeżów Sudecki,
    Siedlęcin.  
 3.Informacja  o wykonaniu Budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku:
    a/prezentacja „Informacji…” oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  przez Skarbnika Gminy,
    b/opinie Komisji Rady Gminy,
    c/dyskusja.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
    a/zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
    b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
    c/powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia                  
       w Jeżowie Sudeckim,
    d/skargi na dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Jeżów Sudecki,
    e/nadania nazwy ulicy w Jeżowie Sudeckim (ul. Leśna),
    f/nadania nazwy ulicy w Jeżowie Sudeckim (ul. Kwiatowa),
    g/nadania nazwy ulicy w Jeżowie Sudeckim (ul. Łąkowa),
    h/nadania nazwy ulicy w Dziwiszowie (ul. Spacerowa),
    i/nadania nazwy ulicy w Dziwiszowie (ul. Rudawska)
  5.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
  6.Interpelacje i zapytania radnych.
  7.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
  8.Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy.
                    

Przewodniczący  Rady Gminy  
Wacław Lesik