In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

PO

 

Odsłon : 1754666

cz1

Strona Startowa

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję V Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się dnia  25 marca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy -Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.

1.Otwarcie Sesji:
    a/ stwierdzenie kworum,
    b/ wybór protokolanta,
    c/ wyłożenie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.
2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszeń , realizujących zadania powierzone               
      w drodze otwartych konkursów w 2018 roku:
    a/ Gminny Ludowy Klub Sportowy „Jeżów Sudecki”,    
    b/ Euroregionalne Centrum Modelarskie,
    c/ Ludowy Klub Sportowy „Lotnik”,
    d/ Moto Klub Siedlęcin.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
     b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
     c/drogi publiczne
     d/wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz gminy Jeżów
        Sudecki,
     e/rozpatrzenia skargi,
     f/przystąpienia Gminy Jeżów Sudecki do Stowarzyszenia Kaczawskiego z siedzibą                    
        w Mściwojowie,
     g/zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki Nr XVIII/108/2004 z dnia 19 maja 2004
        roku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jeżów Sudecki.

5. Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

7. Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący  Rady Gminy  
Wacław Lesik