In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

mapa

 

PO

 

groby

 

Odsłon : 1893096

cz1

Strona Startowa

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Sesja Rady Gminy

Na  podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki,  która odbędzie się dnia 7 listopada 2018 roku (środa) o godz. 13.00 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy –Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.


Program Sesji:
   1.Otwarcie Sesji:
   a/stwierdzenie kworum,
   b/wybór protokolanta,
   c/wyłożenie protokołu XLI Sesji Rady Gminy.

 2. Uroczyste wręczenie zaświadczeń przez Gminną Komisję Wyborczą w Jeżowie Sudeckim, o wyborze Radnych Gminy Jeżów Sudecki i Wójta Gminy Jeżów Sudecki wybranych w wyborach, które odbyły się 21 października 2018 roku.

 3.Podjęcie uchwał w sprawie:
    a/zmian w Budżecie  Gminy  na 2018 rok,
    b/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
    c/określenia wysokości stawek  podatku od środków transportowych,
    d/przyjęcia Statutu Gminy Jeżów Sudecki,
    e/przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”,  
    f/ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym,
    g/ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jeżów Sudecki,
   h/przyjęcia „Programu współpracy Gminy Jeżów Sudecki z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”.

4. Sprawozdanie z działalności Samorządu Gminnego VII kadencji w latach 2014-2018:
   a) wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy,
   b) wystąpienie Wójta Gminy,
   c) dyskusja,
   d) wręczenie podziękowań.

 5.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

 6.Interpelacje i zapytania radnych.

 7.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy.

 8.Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Gminy.

                              
Przewodniczący  Rady Gminy  
Wacław Lesik