In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

mapa

 

PO

 

groby

 

Odsłon : 1877466

cz1

Strona Startowa

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Sesja Rady Gminy

Na  podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki,  która odbędzie się dnia 17 września 2018 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich–Jeżów Sudecki, ul. Kręta 27.
Program Sesji:

   1.Otwarcie Sesji:
   a/stwierdzenie kworum,
   b/wybór protokolanta,
   c/wyłożenie protokołu XL Sesji Rady Gminy.
 2.Nagroda „Błękitne Skrzydła”  przyznana dla pana Władysława Jagiełło -informacja.
 3.Informacja  o wykonaniu Budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku:
    a/prezentacja „Informacji…” oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  przez Skarbnika Gminy,
    b/opinie Komisji Rady Gminy,
    c/dyskusja.
 4.Informacja o realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w 2017 i 2018 roku – Kierownik GOPS pani Alicja Karmelita.
 5.Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego – Przewodnicząca Zespołu pani Elżbieta Werstak.
  6.Sprawozdanie z realizacji zadań i programów przez Gminną Komisję Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w 2018 roku oraz omówienie projektu uchwały ws. Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych na 2019 rok - Przewodniczący Komisji  pan Stanisław Sekuła.
 7.Podjęcie uchwał w sprawie:
    a/zmian w Budżecie  Gminy  na 2018 rok,
    b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
    c/ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schroniska dla osób bezdomnych,
    d/wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów Sudecki.  
 8.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
 9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy.
11.Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Gminy.

                              
Przewodniczący  Rady Gminy  
Wacław Lesik