In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

PO

 

Odsłon : 1605281

cz1

Strona Startowa

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Sesja Rady Gminy

Na  podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz.1875 ze zm.) zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki,  która odbędzie się dnia 20 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 15.00 w sali Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich–Jeżów Sudecki, ul. Kreta 27.

Program Sesji:
1.Otwarcie Sesji:
    a/ stwierdzenie kworum,
    b/ wybór protokolanta,
    c/ wyłożenie protokołu XXXVIII Sesji Rady Gminy.
2.Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2017 rok oraz Sprawozdania z wykonania
   planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia i Gminnej
   Biblioteki Publicznej Gminy Jeżów Sudecki za 2017 rok:
   a/prezentacja przez Skarbnika Gminy sprawozdań oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej           
     w sprawie  sprawozdań,
   b/opinie Komisji Rady Gminy,
   c/dyskusja nad sprawozdaniami,
   d/podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego                                
      wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Jeżów Sudecki za 2017 rok.
3.Absolutorium:
    a/prezentacja wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy,
    b/prezentacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej
        w sprawie absolutorium,
    c/dyskusja,
    d/podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
  4.Podjęcie uchwał w sprawie*:
     a/zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
     b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
     c/wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych, w miejscach
       publicznych na terenie gminy Jeżów Sudecki,
    d/ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zasad
       usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie
       gminy Jeżów Sudecki,
    e/wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy
      Jeżów Sudecki,
  5.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
  6.Interpelacje i zapytania radnych.
  7.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy.
  8.Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący  Rady Gminy  
Wacław Lesik