In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

PO

 

Odsłon : 1503971

cz1

Strona Startowa

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Sesja Rady Gminy

Na  podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz.1875) zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki,  która odbędzie się na dwóch posiedzeniach w sali Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich –Jeżów Sudecki,        ul. Kręta 27.
Program Sesji:

I posiedzenie XXXVI  Sesji Rady Gminy, dnia 14 marca 2018 roku(środa) o godzinie 14.00.
  1.Otwarcie Sesji:
    a/ stwierdzenie kworum,
    b/ wybór protokolanta,
    c/ wyłożenie protokołu XXXV Sesji Rady Gminy.
  2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszeń , realizujących zadania powierzone   w drodze
      otwartych konkursów w 2017 roku:
    a/ Gminny Ludowy Klub Sportowy „Jeżów Sudecki”,    
    b/ Euroregionalne Centrum Modelarskie,
    c/ Ludowy Klub Sportowy „Lotnik”,
    d/ Moto Klub Siedlęcin.
  4.Informacja na temat funkcjonowania Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Jeżowie
     Sudeckim od 1 września 2018 roku – Dyrektor Szkoły Podstawowej – p. Anna Kędzierska.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
      a/przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jeżowie Sudeckim w Przedszkole
         oraz utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim,            
      b/ustalenia kryteriów rekrutacji  do Przedszkola w Jeżowie Sudeckim i oddziałów przedszkolnych działających
        przy Szkołach Podstawowych Gminy Jeżów Sudecki,
      c/ ustalenia kryteriów rekrutacji do Szkół Podstawowych w Gminie Jeżów Sudecki.
 6. Zamknięcie I posiedzenia XXXVI Sesji.

II posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy, dnia 28 marca 2018 roku (środa) o godz.14.00.

7. Wznowienie obrad i stwierdzenie kworum.
8. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Jeżów Sudecki – Komendant
     Komisariatu I Policji – kom. Bartłomiej Kamzel.
9. Podjęcie uchwał w sprawie*:
    a/ zmian w budżecie  gminy na 2018 rok,
    b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
    c/ zaciągnięcia kredytu  długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
       Jeżów Sudecki oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 d/ zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania pn: „Ograniczenie niskiej  
 emisji na terenie Gminy Jeżów Sudecki – Etap I” w ramach programu priorytetowego   pn: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”,
e/ podziału Gminy Jeżów Sudecki  na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
f/ podziału Gminy Jeżów Sudecki  na stałe obwody głosowania, ustalenia  ich  numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
10.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.
13. Zamknięcie  posiedzenia XXXVI Sesji.

Przewodniczący  Rady Gminy  
Wacław Lesik