In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

PO

 

Odsłon : 1595061

cz1

Strona Startowa

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Sesja Rady Gminy

Mieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki

Na  podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz.41875) zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki,  która odbędzie się dnia 29 listopada 2017 roku (środa) o godz. 14.00 w sali Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich –Jeżów Sudecki, ul. Kręta 27.

Program sesji:
1.     Otwarcie Sesji:
a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu XXXII Sesji Rady Gminy.
2.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Jeżów Sudecki w roku szkolnym 2016/2017 – Sekretarz Gminy Ewa Nidzgorska.
3.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w Budżecie  Gminy  na 2017rok,
b) zmiana wieloletniej prognozy finansowej,
c) Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2018-2025,
d) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jeżowie Sudeckim, w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim i Publiczne Gimnazjum w Jeżowie Sudeckim w ośmioklasową Szkołę Podstawową w Jeżowie Sudeckim,
e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioklasowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie w ośmioklasową Szkołę Podstawową  im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie,
f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioklasowej Szkoły Podstawowej w Czernicy w ośmioklasową Szkołę Podstawową w Czernicy,
g) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów Sudecki,
h) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów Sudecki,
i) szczegółowych warunków  przyznawania i  odpłatności  za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem  specjalistycznych  usług   opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  psychicznymi, oraz  szczegółowych  warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
j) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Jeżów Sudecki z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”.
4.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
7.Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący  Rady Gminy  
Wacław Lesik