In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

mapa

 

PO

 

groby

 

Odsłon : 1872408

cz1

Strona Startowa

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Sesja Rady Gminy

Jeżów Sudecki, dnia 12 października 2017 roku.    

Mieszkańcy Gminy  Jeżów Sudecki
                                                                                                

Na podstawie art. 20, ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się dnia
23 października 2017 roku ( w poniedziałek ) o godzinie 14-tej w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich - Jeżów Sudecki, ul. Kręta 27.

1. Otwarcie Sesji:
    a/ stwierdzenie kworum,
    b/ wybór protokolanta,
    c/ wyłożenie protokołu XXXI Sesji Rady Gminy.
2.  Informacja z  udziału  sołectwa Chrośnica  w konkursie  „Najpiękniejsza wieś Dolnośląska 2017” – Sekretarz Gminy  pani Ewa Nidzgorska.
3.  „25 lecie Związku Gmin Karkonoskich” i Karkonoski Klaster Energii-  Dyrektor Biura Związku pan Witold Szczudłowski.
4.  Informacja o realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku –
Kierownik GOPS pani Alicja Karmelita.
5.  Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego – Przewodnicząca Zespołu pani Elżbieta Werstak.
6.  Sprawozdanie z realizacji zadań i programów przez Gminną Komisję Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w 2017 roku oraz  omówienie  programów  i projektów uchwał :
-w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych na 2018 rok,
- w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na lata 2018-2019 - Przewodniczący Komisji  pan Stanisław Sekuła.
7.    Podjęcie uchwał w sprawie:
    a)  zmian w Budżecie  Gminy  na 2017rok,
    b)  określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości,
c)  określenia stawek podatku od środków transportowych,
d)  zmiany uchwały o  przystąpieniu  do Karkonoskiego Klastra Energii,
e)  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  na lata 2018-2025,
f)  przystąpienia do prac nad Strategią  rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska  „SUDETY 2030”,
g)  wyrażenia zgody  na oddanie  w użyczenie  nieruchomości.
8.  Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
9.  Interpelacje i zapytania radnych.
10.  Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.
11.   Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy.
                              

Przewodniczący  Rady Gminy  
Wacław Lesik