In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 pdg

mapagminy1

 

GO

 

PO

 

Odsłon : 1040539

cz1

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Mijający rok 2016 w Euroregionalnym Centrum Modelarskim

Mijający rok, nasze centrum modelarskie może zaliczyć do bardzo udanych. Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy zawody modelarskie od smyków do latawców, w których uczestniczyło ok. 190 zawodników z całego Dolnego Śląska. Braliśmy udział w zawodach, pokazach i piknikach w kraju i za granicą. Organizowaliśmy Kurs Instruktorów Modelarstwa Lotniczego, przeprowadziliśmy I Rajd śladami szybowcowej historii Jeżowa Sudeckiego. Braliśmy udział nie tylko w zajęciach modelarskich, ale również w pracach na rzecz Jeżowa Sudeckiego, przy pomocy przyjaciół modelarni: Jarosława Szparkowskiego, Sławomira Bereźnickiego i Marka Jasnosza zamontowaliśmy tablicę pamiątkową na cmentarzu niemieckim. Wykonaliśmy i zamocowaliśmy napisy na hangarze na Górze Szybowcowej.

Więcej…

 

Sesja Rady Gminy

Mieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki

Na  podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz.466.) zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki,  która odbędzie się dnia
19 grudnia 2016 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich –Jeżów Sudecki, ul. Kręta 27.

Więcej…

 

Konsultacje społeczne

Formularz zgłoszenia opinii - pobierz

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 2015 - pobierz

Program Współpracy z organizacjami pozarzadowymi 2017 - pobierz

 

Serdecznie zapraszamy na Koncert Świąteczny i Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych.

więcej

 

Jesienne Bieganie Siedlęcińskiej Młodzieży

Okres jesienny sprzyja do zajęć na świeżym powietrzu. Wykorzystując to młodzi biegacze z Siedlęcina wzięli udział w różnych imprezach biegowych notując duże sukcesy:

Więcej…

 

Dbajmy o czyste powietrze

MIESZKAŃCY GMINY JEŻÓW SUDECKI !!!
W związku z rozpoczętym okresem grzewczym Urząd Gminy Jeżów Sudecki przypomina wszystkim mieszkańcom, że obowiązuje ustawowy BEZWGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.
NIE WOLNO SPALAĆ:

  • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
  • zużytych opon,
  • innych odpadów z gumy,
  • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
  • elementów drewnianych pokrytych lakierem,        
  • sztucznej skóry,
  • opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin,
  • opakowań po farbach i lakierach,
  • pozostałości farb i lakierów, plastikowych toreb z polietylenu,
  • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Więcej…

 

I SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI

Jeżów Sudecki 25 listopada 2016 roku.


Na podstawie Uchwały nr XV/118/2016 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jeżów Sudecki  zapraszam  na I Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się 2 grudnia 2016 roku (piątek)  o godz. 14.00 w sali konferencyjnej   Euroregionalnego  Centrum Spotkań Gmin Partnerskich, Jeżów Sudecki ul. Kręta 27 -  I piętro.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji:
a)    stwierdzenie kworum,
b)    wybór protokolanta,
c)    zatwierdzenie  porządku obrad
2.    Wręczenie Radnym „Zaświadczeń o wyborze na Radnego”
3.    Uroczyste ślubowanie Radnych
4.    Wybory Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Jeżów Sudecki.
5.    Przekazanie przewodnictwa I Sesji Rady nowo wybranemu Przewodniczącemu.
6.    Wystąpienia zaproszonych gości.
7.    Sprawy organizacyjne i różne.
8.    Zamknięcie obrad.


Wójt Gminy Jeżów Sudecki

 

MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

Nr ogłoszenia o naborze: 1/2016 - Zakładanie działalności gospodarczych
Nr ogłoszenia o naborze: 2/2016 - Rozwój działalności gospodarczych
Nr ogłoszenia o naborze: 3/2016 - Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna
Nr ogłoszenia o naborze: 4/2016 - Rewitalizacja lokalnych zasobów
Nr ogłoszenia o naborze: 1/2016/G - Grantu : Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej: podnoszenie aktywności społecznej podmiotów życia społecznego (doposażenie działalności zespołów folklorystycznych, sportowych, lokalnych itp.)

Termin naboru wniosków: 05.12.2016 -19.12.2016r.

Więcej…

 

Zaproszenie na Turniej Tenisa Stołowego Gminny Ludowy Klub Sportowy zaprasza mieszkańców gminy Jeżów Sudecki na Turniej Tenisa Stołowego „Złota Jesień”, który odbędzie się 26.11.2016 r. w hali sportowej w Jeżowie Sudeckim. Szczegóły organizacy

regulamin

 

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY

więcej

 

PRZERWY W DOSTAWIE WODY !

Urząd Gminy Jeżów Sudecki informuje, że w związku planowanym przez Tauron Dystrybucja wyłączeniem energii elektrycznej w dniu 15.11.2016 r. mogą wystąpić przerwy w dostawie wody na terenie górnego Dziwiszowa w godzinach 8:00-15:00.

 

Fundację Ekologiczna Zielona Akcja zaprasza na szkolenie

Zapraszamy na szkolenia połączone z otwartą dyskusją i warsztatami na temat JAK PRZECIWDZIAŁAĆ ZMIANOM KLIMATYCZNYM I DBAĆ O BIORÓŻNORODNOŚĆ NA TERENACH WIEJSKICH .
Zagadnienia obejmujące szkolenie:
- zmiany klimatyczne
- znaczenie bioróżnorodności
- zadrzewienia śródpolne, drzewa i krzewy naszego regionu
- zioła wokół nas
- projektowanie zieleni wiejskiej
- jak możemy przeciwdziałać zmianom klimatycznym
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu, wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania :Dlaczego jest coraz mniej wody w strumieniu ? Dlaczego przejściowe pory roku są coraz krótsze?  Dlaczego nawiedzają nas trąby powietrzne? Jak przciwdziałać tym zjawiskom ?

SZKOLENIA SĄ BEZPŁATNE.

Zapraszamy :
8 listopada 2016, godz. 17.00 do Chrośnicy - Świetlica Wiejska

9 listopada 2016 , godz. 17.00 do Jeżowa Sudeckiego - Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich

10 listopada 2016 , godz. 17.00 do Czernicy 79- Agroturystyka Konopka

Szkolenia realizowane są w ramach projektu "Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu" realizowanego przez Fundację Ekologiczną Zielona Akcja .

więcej

 

Dzień Papieski w Dziwiszowie

Dnia 22 października w świetlicy wiejskiej- Dziwiszów 157 odbyła  się uroczystość  upamiętniająca życie Jana Pawła II. Wspólne śpiewanie z mieszkańcami prowadził    zespół „ Dziwiszowianki”  z zaprzyjaźnionym zespołem „Sybiraczki  i Kresowianie”. Na organach i akordeonie przygrywał Pan Marian Banach. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy śpiewach pieśni kościelnych i piosenek biesiadnych, przy pysznym torcie upieczonym przez Panią Marię Aleksandrowicz. Odbył się konkurs o życiu Jana Pawła II. Okazało się ze uczestnicy konkursu bardzo dobrze znają życie Papieża  z Polski .
Przy pożegnaniu zadowoleni mieszkańcy umówili się na kolejne spotkanie -„Śpiewanie kolęd”, na które Rada Słecka Dziwiszów serdecznie zaprasza.  

Więcej…

 

Hubertus - akcja harytatywna dla Marysi