In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

mapa

 

PO

 

groby

 

Odsłon : 1893111

cz1

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Informacja

Dnia 12 czerwca 2020r. Urzędnik Wyborczy Pani Jadwiga Trębacz  pełni dyżur w siedzibie  Urzędu Gminy  Jeżów Sudecki, ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki w godzinach od 12:00 do 14:00.

 

Raport o Stanie Gminy 2019

więcej

 

Bezpieczeństwo rolnika podczas prac na wysokości.

Praca na wysokości jest zaliczana do prac szczególnie niebezpiecznych. Każda praca, podczas której różnica poziomów między stanowiskiem a posadzką wynosi od 1 metra wzwyż, nazywana jest pracą na wysokości np.: na konstrukcjach, kominach, rusztowaniach itp. Rolnik pracujący na urządzeniu, maszynie, rusztowaniu, które znajduje się powyżej jednego metra, pracuje na wysokości. Organizacja pracy na wysokości, ze względu na to, że jest to praca szczególnie niebezpieczna, podlega konkretnym zasadom jej organizacji:

Więcej…

 

Ogłoszenie o zmianie cen wody

informuję, że w dniu 01.06.2018r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało na swojej stronie BIP Decyzję nr WR.RET.070.266.2018.PK zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jeżów Sudecki. W związku z powyższym działając na podstawie art. 24e ust. 3 i art. 24f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019 poz. 1437 ze zm.) informuję, że w okresie od 09.06.2020r.  do 08.06.2021r. będą obowiązywały następujące ceny taryfowe za wodę i ścieki: więcej

 

Apel do rolników o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw

pobierz

 

ARiMR - termin składania oświadczeń na dopłaty za 2020 rok, wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020.

Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca
Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.
W tym roku po raz kolejny rolnicy starający się o dopłaty bezpośrednie lub obszarowe mogą skorzystać z ułatwienia jakim jest możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Tegoroczna kampania rozpoczęła się 1 marca, jednak w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 31 marca zawieszony został bieg terminów.

Więcej…

 

Uwaga Ronicy, do 30 czerwca 2020 r. został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

ARiMR: „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca
O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja.
– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów przedłużone zostały terminy składania wniosków na działania „Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – poinformował Tomasz Nowakowski, Prezes ARiMR.
Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o środki w ramach tych dwóch popularnych naborów mają czas
na złożenie wniosków do 30 czerwca 2020 r.

Więcej…

 

Uwaga młodzi rolnicy. Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania.

150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca.
Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.
O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Więcej…

 

ARiMR: Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową.

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z
PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.
Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Więcej…

 

ARiMR otwiera swoje placówki – pierwszy etap

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych. Od najbliższego poniedziałku na miejscu rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi czy sprawy dotyczące działań premiowych.
 
W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 16 marca 2020 r. ograniczona została możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych i centrali ARiMR. Mimo wprowadzenia obostrzeń Agencja realizowała swoje zadania na bieżąco.

Więcej…

 

Informacja

Wójt Gminy Jeżów Sudecki informuje o wznowieniu  z dniem 11 maja 2020r.   pracy  Przedszkola w Jeżowie Sudeckim z zachowaniem wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w szkole podstawowej i innych form  wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki  nad dziećmi  w wieku do lat 3, wydane na podstawie  art.8a ust.5 pkt 2 ustawy  z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r.poz. 59 oraz z 2020r.poz.322, 374 i 567).
W celu zgłoszenia dziecka do przedszkola prosimy o kontakt z sekretariatem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim.                    

Z  up. Wójta Gminy Jeżów Sudecki
/-/  Sekretarz Ewa Nidzgorska

 

Uwaga rolnicy!

Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać
w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Termin naboru mija z końcem sierpnia.

Więcej…

 

Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych

Z okazji Dnia Strażaka ‘2020 życzymy wszystkim Ochotnikom pomyślności w życiu zawodowym  i  prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin.
Składamy serdeczne podziękowania za Waszą służbę, zaangażowanie i  za wielki dar serca.
Dziękujemy za poświęcenie w ochronie życia i mienia mieszkańców, za niesienie pomocy potrzebującym.
Życzymy bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów  z akcji!

Niech Patron Św. Florian wspiera i strzeże wszystkich  Strażaków.

Przewodniczący Rady Gminy Wacław Lesik     

Wójt Gminy  Edward Dudek 

 

Informacja

Urząd Gminy Jeżów Sudecki informuje, że w dniach od 28 kwietnia do 11 maja   2020  roku do wszystkich mieszkańców oraz firm działających na terenie poszczególnych sołectw Gminy Jeżów Sudecki  zostanie dostarczony za pośrednictwem sołtysów, inkasentów oraz osób upoważnionych pakiet zawierający:

  • pisma informacyjne,
  • deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla  nieruchomości zamieszkałych,
  • deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych wraz z wnioskiem,
  • karty  inwentaryzacyjne  dotyczące : azbestu, zbiorników  bezodpływowych i źródeł ogrzewania nieruchomości.

Prosimy o umożliwienie doręczenia Państwu dokumentów, dziękujemy za ich wypełnienie oraz zwrot do Urzędu Gminy.

W przypadku kiedy Państwo nie otrzymają pakietu można go odebrać   w Urzędzie Gminy pok. nr 2 tel. 757-132-254, -255,- 257 wew. 141 i 132.

Harmonogramy odbioru odpadów zostaną doręczone przez wykonawcę  usługi, którym od 1 maja 2020 roku jest COM-D spółka z o.o. z Jawora.


Wójt Gminy Edward Dudek

Jeżów Sudecki, dnia 28.04.2020r.