In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

mapa

 

PO

 

groby

 

Odsłon : 1941097

cz1

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

62 rocznica zawarcia związku małżeńskiego

Honorowy „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” ustanowiono jako wyróżnienie i nagrodę dla osób, które przeżyły ponad 50 lat w jednym związku małżeńskim. Nadawany jest przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej obywatelom polskim. W ciągu ostatniego roku, Pan Prezydent nadał medal dla Państwa Zofii i Klemensa Żurawskich  Medale zostały wręczane dnia 7 lutego 2011 roku przez Wójta Gminy Edwarda Dudka,  Przewodniczącego Rady Gminy Artura Smolarka, Sołtysa sołectwa Dziwiszów Grzegorza Mazepę.

Więcej…

 

65 lat na jeleniogórskim niebie.

Dnia 27 stycznia 1946 roku, został założony Aeroklub Jeleniogórski - jako jeden z pierwszych na Ziemiach Zachodnich. Jego znaczenie dla rozwoju polskich skrzydeł, polskiego lotnictwa trudno przecenić. Niejeden mistrz i rekordzista świata, niejeden as przestworzy wojsk powietrznych i cywilnych linii lotniczych stawiał tu pierwsze kroki. Od początku Aeroklub istniał dzięki pasjonatom, którzy poświęcali każdą wolną chwilę. Aeroklub Jeleniogórski uroczystym koncertem w dniu 6 lutego br. w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze zaingerował obchody 65-lecia swojej działalności. Z okazji jubileuszu 65-lecia lotnictwa życzymy wszystkim osobom związanym z Aeroklubem takiej samej liczby startów i lądowań, spokojnej pracy, niezapomnianych podniebnych wrażeń. Spełnienia marzeń lotniczych i kultywowanie bogatej historii lotnictwa polskiego.

 

Chór szkolny „Czerniczanki”

Zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy chóru SP w Czernicy „Czerniczanki” pod opieką P.Anny Skóra jest wydanie płyty pt. ”Hej Boże Łaskawy – z górskiej Czernicy dla Bożej Stajenki”, która zawiera zbiór przepięknych pastorałek. Teksty utworów zostały napisane przez poetkę P. Lidię Krzysztof, natomiast muzyka przez P. Różę Wysoką, P. Joannę Moryc oraz P. Annę Skóra specjalnie dla potrzeb tego projektu. 
Koncert inauguracyjny odbył się 4 grudnia 2010r. w Pałacu w Czernicy, a następne koncerty miały miejsce w:

Więcej…

 

Jasełka w Siedlęcinie

W środę 22 grudnia 2010 roku w Siedlęcinie tuż przed świętami Bożego Narodzenia w sali Domu Ludowego odbyły się Jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie.

Więcej…

 

Jeżowskie trojaczki

Dnia 21 stycznia 2011 roku w Urzędzie Gminy odbyła się uroczystość związana z jubileuszem ukończenia 18 lat przez „Jeżowskie Trojaczki” – Aleksandrę Leszka i Michała Łacek. Pani Ewa mama trojaczków oraz jubilaci otrzymali listy gratulacyjne od Wójta Gminy Edwarda Dudka i Przewodniczącego Rady Gminy Artura Smolarka. Uroczystość została przygotowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do jubileuszowych życzeń został dołączony podarek w postaci komputera- laptopa, który ma służyć jako pomoc w edukacji szkolnej oraz w dorosłym życiu. Prezenty zostały ufundowane przez Urząd Gminy, Radę Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim.
Życzymy jubilatom, aby dorosłość przyniosła same szczęśliwe dni, podobnie jak okres dzieciństwa.

 

Wspólna promocja miast i gmin Powiatu Jeleniogórskiego.

Dnia 19 stycznia 2011 roku w Domu Tyrolskim nastąpiło uroczyste podpisanie aneksu do umowy zawartej w 2010 roku przez miasta i gminy Powiatu Jeleniogórskiego. Członkowie porozumienia przekazują środki na wspólne działania promocyjne – wydawnictwa, spoty reklamowe, udziały w targach turystycznych w kraju i za granicą. Gmina Jeżów Sudecki na ten cel przeznaczyła kwotę 3 tys. zł.

 

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Honorowy „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” ustanowiono jako wyróżnienie i nagrodę dla osób, które przeżyły ponad 50 lat w jednym związku małżeńskim. Nadawany jest przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej obywatelom polskim. W ciągu ostatniego roku, Pan Prezydent nadał medal dla Państwa Stanisławy i Mariana Gawrońskich. Medale zostały wręczane dnia 22 stycznia 2011 roku przez Wójta Gminy Edwarda Dudka, V-ce Przewodniczącego Rady Gminy Wacława Lesika , radnego sołectwa Dziwiszów Kazimierza Lewaszkiewicza . Jubilaci otrzymali również kwiaty oraz tabliczkę pamiątkową następującej treści:

„Z okazji uroczystości wręczenia nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Państwo Marian i Stanisława Gawrońskich w imieniu mieszkańców Gminy Jeżów Sudecki, składamy Państwu serdeczne gratulacje. Życie jest jak książka, od ponad 50-ciu lat każda jej karta opisuje dni Waszego wspólnego życia. Życzymy, aby kolejne strony tej księgi opisywały dni obfitujące w zdrowie, szczęście oraz radości w dalszym życiu małżeńskim”.

Jubilatom, składamy serdeczne życzenia i gratulacje, by kolejne dni, miesiące i lata życia obfitowały w zdrowie, szczęście oraz niosły wiele radości.

 

Pani Agata Kowal-Ruschil laureatką konkursu

Dnia 25 listopada 2010 roku w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego We Wrocławiu został podsumowany, zostały wręczone nagrody laureatom konkursu wojewódzkiego. I miejsce w konkursie „najciekawsza działalność pozarolnicza na wsi 2010” w kategorii gospodarstwo rolne zdobyła pani Agata Kowal – Ruschil – gospodarstwo ekologiczne „Kowalowe Skały” z Wrzeszczyna. Nagroda została przyznana za działalność edukacyjną- warsztaty edukacyjne prowadzone na terenie gospodarstwa, jak również za wyroby z filcu. Więcej informacji o gospodarstwie znajduje się na stronie internetowej pamiątki wykonywane z filcu. Więcej informacji o gospodarstwie znajduje się na stronie internetowej gospodarstwa http://www..kowaloweskały.pl

 

III edycji Karkonoskiego Festiwalu Światła

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Cieplic – Jelenia Góra (woj. Dolnośląskie) podczas III edycji Karkonoskiego Festiwalu Światła. Już za tydzień, w dniach 14-16 stycznia 2011, ten zakątek Dolnego Śląska rozbłyśnie tysiącem świateł.

 

 

Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Urząd Gminy Jeżów Sudecki przypomina, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. nr 236, poz. 2008 ze zm.) właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. więcej

 

Koncert kolęd

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na koncert kolęd przygotowany przez Chór Zespołu Szkół w Jeżowie Sudeckim, który obędzie się 14 stycznia 2011 roku o godzinie 17:00 w Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej – Jeżów Sudecki, ul. Długa 83.

 

Wyborcze Zebrania Wiejskie

Wójt Gminy Jeżów Sudecki zawiadamia, że w sołectwach odbędą się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2011-2015. więcej

 

Zarządzeniem nr 1/2011 Wójta Gminy ogłosza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych

Gmina Jeżów Sudecki reprezentowana przez Wójta Gminy Jeżów Sudecki, na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 837) oraz uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki numer II/10/2010 z dnia  29 grudnia 2010 roku w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015”.-  ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację następujących zadań publicznych:
więcej